BTC
$43488.38

+5.83%

BTC
URL bitcoin.org
$ 43488.38
giá trị thị trường $ 8,161.50 tỷ
Tăng 24 giờ +5.83%
Sức mạnh tính toán của mạng 134.20 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000662 BTC / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+0.68%
ETH
$3070.5

+10.15%

ETH
URL ethereum.org
$ 3070.5
giá trị thị trường $ 3,590.15 tỷ
Tăng 24 giờ +10.15%
Sức mạnh tính toán của mạng 678.82 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00002086 ETH / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+274.87%
DCR
$116.6631

+8.57%

DCR
URL decred.org
$ 116.6631
giá trị thị trường $ 14.78 tỷ
Tăng 24 giờ +8.57%
Sức mạnh tính toán của mạng 290.86 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000613 DCR / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-57.64%
LTC
$161.23

+7.38%

LTC
URL litecoin.com
$ 161.23
giá trị thị trường $ 107.26 tỷ
Tăng 24 giờ +7.38%
Sức mạnh tính toán của mạng 331.08 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00002175 LTC / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-36.79%
BCH
$545.03

+6.26%

BCH
URL bitcoincash.org
$ 545.03
giá trị thị trường $ 101.43 tỷ
Tăng 24 giờ +6.26%
Sức mạnh tính toán của mạng 1.65 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00054888 BCH / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-80.19%
ZEC
$121.16

+8.62%

ZEC
URL z.cash
$ 121.16
giá trị thị trường $ 13.70 tỷ
Tăng 24 giờ +8.62%
Sức mạnh tính toán của mạng 5.12 GH/s
sản lượng hàng ngày 0.00053625 ZEC / K
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-14.95%
DASH
$175.67

+9.13%

DASH
URL dash.org
$ 175.67
giá trị thị trường $ 17.54 tỷ
Tăng 24 giờ +9.13%
Sức mạnh tính toán của mạng 3.79 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00022654 DASH / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-33.51%
FIL
$74.6944

+4.21%

FIL
URL filscout.io
$ 74.6944
giá trị thị trường $ 79.24 tỷ
Tăng 24 giờ +4.21%
Sức mạnh tính toán của mạng 11.28EiB
sản lượng hàng ngày 0.02906436 FIL / TiB
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

0.00%
XCH
$210.9

+3.84%

XCH
URL chia.net
$ 210.9
giá trị thị trường $ 1.86 tỷ
Tăng 24 giờ +3.84%
Sức mạnh tính toán của mạng 14884.94042968 PB
sản lượng hàng ngày 0.00020270 XCH / TB
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+134.74%

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ máy khai thác và khai thác Bitcoin RHY.COM

RHY Mine Field
Giới thiệu Công ty Video Khai thác mỏ Video giám sát Bản đồ Mỏ Khai thác Liên hệ với chúng tôi

Giới thiệu Công ty / About Us

RHY Blockchain Mine on which the sun never sets!

Stars Cloud Mining Science & Tech Corporation đã thành lập nền tảng RHY vào năm 2017, tập trung vào ngành trung tâm dữ liệu blockchain. Nó đã đầu tư và xây dựng 27 trung tâm dữ liệu blockchain ở Đông Âu, Hoa Kỳ, Canada và các khu vực phía Tây của Trung Quốc. Nguồn cung cấp điện vượt quá 600MW và quy mô quản lý giàn khai thác vượt quá 356.000 đơn vị. RHY hiện là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu thế giới về trung tâm dữ liệu blockchain.

RHY ủy quyền cho HASH EXCHANGE, INC. (Giấy phép MSB của Hoa Kỳ: 31000188348913) và sử dụng kiểm soát phân tán cho thị trường front-end và xây dựng back-end. Kể từ năm 2018, RHY đã nhận được các khoản đầu tư từ Singapore Hash Capital, Quỹ Đồng thuận Hồng Kông, Singapore Brahma VC và UK Exchange Union. RHY tập trung vào bố trí thượng nguồn và hạ nguồn của ngành, đầu tư và tham gia vào các trạm biến áp kép quy mô lớn, nhà máy điện khí tự nhiên và nhà máy thủy điện, v.v. Trong khi đó, RHY đã đầu tư vào công ty kỹ thuật trung tâm dữ liệu, nhỏ nhà máy biến áp, nhà máy cung cấp điện cho máy chủ, nhà máy lắp ráp của trung tâm dữ liệu container di động và dây chuyền lắp ráp cạc đồ họa và máy chủ đĩa cứng dọc theo dây chuyền công nghiệp.

RHY ủy quyền hợp tác với MSB và các bằng cấp điều hành liên quan tại Hoa Kỳ, Canada, Singapore và Abu Dhabi để điều hành các doanh nghiệp ở các khu vực khác nhau. Các khoản đầu tư công nghiệp của RHY bao gồm ví phần cứng, kết xuất chuỗi công khai, chuỗi công cộng lưu trữ phân tán, kinh doanh giá trị gia tăng cho các giàn khai thác, chuỗi công cộng có chữ ký blockchain, nhóm khai thác tỷ lệ băm và nền tảng thương mại điện tử cho máy khai thác và tỷ lệ băm.

RHY ủy quyền cho Công ty TNHH Điện toán Đám mây Trực tuyến Internet Thâm Quyến (thời gian ủy quyền 2017.12-2021.12) lưu trữ Trung tâm Dữ liệu Quốc tế tại Trung Quốc đại lục và hoạt động như một đại lý vận hành và bảo trì kỹ thuật mỏ. Ủy quyền cho Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Donglian Hồng Kông (thời gian ủy quyền 2018.04-2023.04) các đại lý kinh doanh cho thuê và kinh doanh máy khai thác tại Hồng Kông, Macao và Đài Loan.

Hiệu quả về chi phí

Hiệu quả về chi phí

Lợi thế về điện làm cho giá toàn diện tiết kiệm chi phí hơn

Điện ở nước ngoài rẻ hơn

Bảo vệ Sức mạnh

Bảo vệ Sức mạnh

Các mỏ lớn ở nước ngoài có lợi thế về nguồn điện ổn định hơn

Chính sách ưu đãi hỗ trợ

Dịch vụ Chuyên nghiệp

Dịch vụ Chuyên nghiệp

Khả năng tính toán ổn định hơn và nhiều dịch vụ giá trị gia tăng hơn

PĐội ngũ bảo trì chuyên nghiệp

Mô hình thuộc tính

Mô hình thuộc tính

Các nhóm khai thác lớn tự do lựa chọn và trao quyền tài sản

Bảo hành hai năm

hide
Mật khẩu quỹ mới
Xác nhận mật khẩu mới
Mã xác minh email
Không thể nhận CAPTCHA?

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。