BTC
$32102.1

-5.34%

BTC
$ 32102.1
giá trị thị trường $ 5,990.92 tỷ
Tăng 24 giờ -5.34%
Sức mạnh tính toán của mạng 148.21 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000604 BTC / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+11.19%
ETH
$1311.73

-6.60%

ETH
$ 1311.73
giá trị thị trường $ 1,503.91 tỷ
Tăng 24 giờ -6.60%
Sức mạnh tính toán của mạng 327.29 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00006294 ETH / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+80.74%
DCR
$55.3802

+0.81%

DCR
$ 55.3802
giá trị thị trường $ 6.51 tỷ
Tăng 24 giờ +0.81%
Sức mạnh tính toán của mạng 388.09 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000527 DCR / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-43.48%
LTC
$133.83

-6.02%

LTC
$ 133.83
giá trị thị trường $ 86.00 tỷ
Tăng 24 giờ -6.02%
Sức mạnh tính toán của mạng 294.05 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00002481 LTC / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-43.86%
BCH
$425.45

-5.30%

BCH
$ 425.45
giá trị thị trường $ 79.40 tỷ
Tăng 24 giờ -5.30%
Sức mạnh tính toán của mạng 1.80 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00049710 BCH / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-78.39%
ZEC
$85.84

-6.88%

ZEC
URL z.cash
$ 85.84
giá trị thị trường $ 7.70 tỷ
Tăng 24 giờ -6.88%
Sức mạnh tính toán của mạng 7.07 GH/s
sản lượng hàng ngày 0.00040646 ZEC / K
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+17.44%
DASH
$104.06

-5.46%

DASH
URL dash.org
$ 104.06
giá trị thị trường $ 9.98 tỷ
Tăng 24 giờ -5.46%
Sức mạnh tính toán của mạng 5.11 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00015644 DASH / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-10.35%
GRD
$0.002392

-6.49%

GRD
URL grd.com
$ 0.002392
giá trị thị trường $ 2.29 tỷ
Tăng 24 giờ -6.49%
Sức mạnh tính toán của mạng 0.54 GH/s
sản lượng hàng ngày 3.48884375 GRD / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-76.52%
FIL
$22.09

-2.68%

FIL
$ 22.09
giá trị thị trường $ 16.59 tỷ
Tăng 24 giờ -2.68%
Sức mạnh tính toán của mạng 2.11 EiB
sản lượng hàng ngày 0.10971921 FIL / TiB
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

0.00%

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ máy khai thác và khai thác Bitcoin RHY.COM

RHY Mine Field
Giới thiệu Công ty Video Khai thác mỏ Video giám sát Bản đồ Mỏ Khai thác Liên hệ với chúng tôi

Giới thiệu Công ty / About Us

RHY Global Mine

RHY là một mỏ khai thác blockchain quy mô lớn trên thế giới. Nó có công suất cung cấp điện là 900MW và có thể khởi động cùng lúc 600.000 máy khai thác. Kể từ năm 2016, họ đã đầu tư vào các trung tâm dữ liệu quy mô lớn ở các khu vực giàu tài nguyên điện năng như Đông Âu, Tây Trung Quốc và Trung Đông, và đầu tư tổng cộng 27 trung tâm dữ liệu blockchain quy mô lớn.

RHY.com được thành lập bởi Nebula Mining Technology Co., Ltd. và có được Singapore Hash Capital, Quỹ Đồng thuận Hồng Kông, BrahmaVC Singapore, khoản đầu tư BTC của ExchangeUnion. RHY tập trung vào bố cục thượng nguồn và hạ nguồn của vòng khai thác và hoạt động kinh doanh chính của nó là Tập trung vào các trung tâm dữ liệu blockchain, đầu tư và tham gia vào các trạm biến áp quy mô lớn, nhà máy điện khí tự nhiên, nhà máy thủy điện, v.v., cùng với các công ty cơ khí xây dựng mỏ đầu tư công nghiệp, nhà máy biến áp nhỏ, nhà máy sản xuất điện máy khai thác, nhà máy mỏ di động container, v.v. Hệ sinh thái công nghệ đã hình thành các chuỗi công cộng điện toán cạnh, thị trường giao dịch sức mạnh điện toán phân tán và nền tảng giao dịch máy khai thác toàn cầu. RHY đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu blockchain hàng đầu thế giới.

hide
Mật khẩu quỹ mới
Xác nhận mật khẩu mới
Mã xác minh di động

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。