BTC
$40013.95

+4.54%

BTC
$ 40013.95
giá trị thị trường $ 7,574.59 tỷ
Tăng 24 giờ +4.54%
Sức mạnh tính toán của mạng 103.92 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000920 BTC / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-22.03%
ETH
$2306.64

+2.10%

ETH
$ 2306.64
giá trị thị trường $ 2,718.31 tỷ
Tăng 24 giờ +2.10%
Sức mạnh tính toán của mạng 519.07 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00003412 ETH / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+186.65%
DCR
$140.2282

+5.01%

DCR
$ 140.2282
giá trị thị trường $ 17.96 tỷ
Tăng 24 giờ +5.01%
Sức mạnh tính toán của mạng 244.19 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000892 DCR / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-64.44%
LTC
$141.22

+6.10%

LTC
$ 141.22
giá trị thị trường $ 95.04 tỷ
Tăng 24 giờ +6.10%
Sức mạnh tính toán của mạng 267.42 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00002704 LTC / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-48.95%
BCH
$509.68

+2.44%

BCH
$ 509.68
giá trị thị trường $ 95.98 tỷ
Tăng 24 giờ +2.44%
Sức mạnh tính toán của mạng 1.24 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00073348 BCH / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-85.11%
ZEC
$104.6

+3.04%

ZEC
URL z.cash
$ 104.6
giá trị thị trường $ 11.96 tỷ
Tăng 24 giờ +3.04%
Sức mạnh tính toán của mạng 4.72 GH/s
sản lượng hàng ngày 0.00063081 ZEC / K
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-21.59%
DASH
$152.76

+6.24%

DASH
URL dash.org
$ 152.76
giá trị thị trường $ 15.46 tỷ
Tăng 24 giờ +6.24%
Sức mạnh tính toán của mạng 2.93 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00027150 DASH / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-48.60%
FIL
$49.2944

+1.29%

FIL
$ 49.2944
giá trị thị trường $ 44.80 tỷ
Tăng 24 giờ +1.29%
Sức mạnh tính toán của mạng 8.20EiB
sản lượng hàng ngày 0.04066053 FIL / TiB
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

0.00%
XCH
$193.5157

+2.02%

XCH
$ 193.5157
giá trị thị trường $ 42.64 tỷ
Tăng 24 giờ +2.02%
Sức mạnh tính toán của mạng 14884.94042968 PB
sản lượng hàng ngày 0.00020507 XCH / TB
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+134.74%

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ máy khai thác và khai thác Bitcoin RHY.COM

RHY Mine Field
Giới thiệu Công ty Video Khai thác mỏ Video giám sát Bản đồ Mỏ Khai thác Liên hệ với chúng tôi

Giới thiệu Công ty / About Us

RHY Blockchain Mine on which the sun never sets!

Stars Cloud Mining Science & Tech Corporation established the RHY platform in 2017, focusing on the blockchain data center industry. It has invested and constructed 27 blockchain data centers in Eastern Europe, the United States, Canada, and Western areas of China. The Power supply exceeds 600MW, and the scale of mining rigs custody exceeds 356,000 units. RHY is currently the world's leading service provider of the blockchain data center.

RHY authorizes the global business agency management to HASH EXCHANGE, INC. (US MSB License: 31000188348913) and utilizes distributed control for front-end market and back-end construction. Since 2018, RHY has obtained investments funds from Singapore Hash Capital, Hong Kong Consensus Fund, Singapore Brahma VC, and UK Exchange Union. RHY focuses on the upstream and downstream layout of the industry, investing and participating in large-scale dual-line substations, natural gas power plants, and hydroelectric power stations, etc. In the meantime, RHY has invested in data center engineering company, small transformer factories, factories of server's power supply, assembly factories of the mobile container data center, and assembly line of the graphics card and hard disk server along the industrial chain.

RHY authorizes partners with MSB and related operating qualifications in the United States, Canada, Singapore, and Abu Dhabi to run businesses in various regions. RHY industrial investments encompass hardware wallets, rendering public chains, distributed-storage public chains, value-added business for mining rigs, blockchain-signature public chains, hash rate mining pools, and e-commerce platform for mining machine and hash rate.

hide
Mật khẩu quỹ mới
Xác nhận mật khẩu mới
Mã xác minh email
wallet_text555

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。