BTC
$67014.02

0.00%

BTC
URL bitcoin.org
$ 67014.02
giá trị thị trường $ 14,049.42 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 574.66 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000075 BTC / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+331.14%
DCR
$18.1382

0.00%

DCR
URL decred.org
$ 18.1382
giá trị thị trường $ 3.81 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 11.17 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.21580310 DCR / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-98.37%
LTC
$79.61

0.00%

LTC
URL litecoin.com
$ 79.61
giá trị thị trường $ 66.74 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 912.55 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000347 LTC / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+74.21%
BCH
$434.93

+0.03%

BCH
URL bitcoincash.org
$ 434.93
giá trị thị trường $ 91.19 tỷ
Tăng 24 giờ +0.03%
Sức mạnh tính toán của mạng 3.34 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00012474 BCH / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-59.90%
ZEC
$23.03

0.00%

ZEC
URL z.cash
$ 23.03
giá trị thị trường $ 4.84 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 5.92 GH/s
sản lượng hàng ngày 0.00041132 ZEC / K
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-1.66%
DASH
$26.25

0.00%

DASH
URL dash.org
$ 26.25
giá trị thị trường $ 4.95 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 1.42 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00010085 DASH / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-75.09%
ETC
$25.4727

+0.13%

ETC
$ 25.4727
giá trị thị trường $ 53.59 tỷ
Tăng 24 giờ +0.13%
Sức mạnh tính toán của mạng 171.90 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00007301 ETC / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-5.07%

RHY APP

tài khoản khai thác và ví

Sức mạnh điện toán đám mây BTC (365 ngày)

Chi phí băm
36.966 USD
Chi phí Điện
Bao gồm 365 số ngày có điện
Doanh thu hàng ngày ước tính

Mỗi phần bằng

0.00000075
Tỷ lệ hoàn vốn tĩnh

Tỷ suất lợi nhuận tĩnh là tỷ suất lợi nhuận tĩnh thu được bằng cách nhân số lượng sản lượng trong ngày với giá của ngày đó, sau đó trừ đi chi phí điện và máy khai thác, sau đó ngoại suy tỷ suất lợi nhuận cho 365 ngày.

0%

[Thu nhập hiện tại]:" Theo giá đơn vị tiền tệ hiện tại "nhân với" sản lượng công suất tính toán trong ngày "nhân với" thời gian thuê "bằng" thu nhập ". [Tỷ lệ hoàn vốn đầu ra]:" thu nhập ròng " (Doanh thu giá máy khai thác - tổng chi phí điện = thu nhập ròng), chia cho "chi phí" (chi phí = giá máy khai thác + tổng chi phí điện) = "tỷ lệ hoàn vốn".

Đến 0%

[Lợi nhuận cao nhất]:" Giá cao nhất từng thấy trên các sàn giao dịch chính thống "nhân với" sản lượng điện toán trong ngày "nhân với" thời gian thuê "bằng" lợi nhuận cao nhất ". [Tỷ lệ hoàn vốn đầu ra] : "Thu nhập ròng" (doanh thu-giá máy khai thác-tổng chi phí điện = thu nhập ròng), chia cho "chi phí" (chi phí = giá máy khai thác + tổng chi phí điện) = "tỷ lệ hoàn vốn".

Khuyến mại 7%-18%

1. Chiết khấu khi thanh toán MUSD 1%

2. Điểm hoàn trả 1% -2% (Điểm có thể được dùng để trừ hóa đơn tiền điện)

3. Các viên gạch di chuyển cân bằng tăng 6% -16% thu nhập
Sau khi thu nhập đạt đến 0,02 BTC, bạn có thể sử dụng chức năng chuyển số dư trong nền
Khoảng thời gian
365 ngày
Nhận điểm

Mua sản phẩm và kiếm điểm. Có các phần thưởng khác nhau khi chi tiêu" 100USD: nhận được 1 điểm "và chi tiêu" 100USD: nhận được 2 điểm ".

0.26 Điểm
Phí quản lý

Phí quản lý là phí do nền tảng tính phí để bảo trì mỏ, sửa chữa máy khai thác, thay thế các bộ phận của máy khai thác và bảo trì hệ thống làm mát mỏ. Phí quản lý là từ tài sản kỹ thuật số Phí quản lý được trừ vào thu nhập.

0%
Ngày trực tuyến
Hiệu quả ngay lập tức
Công suất băm / Đơn vị
1T
Quyền sở hữu Máy khai thác

Nếu sức mạnh điện toán đám mây được mua hơn 10T và quá trình khai thác được tích lũy trong 720 ngày, máy khai thác có sức mạnh tính toán tương ứng sẽ được xuất trình. Người dùng sẽ chịu phí hậu cần (máy khai thác là sản phẩm tiêu hao và chất lượng không được đảm bảo sau khi khởi động lại)

Gửi quyền sở hữu
$36.97 $124.00
Xem thêm

Con kiến Máy khai thácS19 (720 ngày)

Giá khai thác
3,160.55 USD / ga tàu
tiền điện
0.076 USD / độ
Doanh thu hàng ngày ước tính

Mỗi phần bằng

0.00007125 BTC
Tỷ suất sinh lợi mong đợi

Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng được tính bằng cách nhân số lượng sản lượng trong ngày với giá cao nhất, sau đó trừ đi chi phí điện và máy khai thác.

0%
Tỷ lệ băm

Tỷ lệ băm đề cập đến khả năng tính toán của chip của máy khai thác. Vì máy khai thác tính toán 24 giờ một ngày nên con chip là một vật phẩm có thể tiêu thụ được. Vòng đời trung bình của một máy khai thác chung là 1,5 đến 2,5 năm. Do các yếu tố như điện áp, tản nhiệt, máy móc sẽ ảnh hưởng đến độ ổn định của khả năng tính toán. Máy khai thác dao động trong khoảng ± 5% so với công suất tính toán tiêu chuẩn là điều bình thường.

95 TH/s x 1 ga tàu
Nhận điểm

Mua sản phẩm và kiếm điểm. Có các phần thưởng khác nhau khi chi tiêu" 100USD: nhận được 1 điểm "và chi tiêu" 100USD: nhận được 2 điểm ".

45.82 Điểm
Phí quản lý

Phí quản lý là khoản phí do nền tảng tính để bảo trì mỏ, sửa chữa máy khai thác, thay thế các bộ phận của máy khai thác và bảo trì hệ thống làm mát mỏ. Phí quản lý là thu nhập từ tài sản kỹ thuật số Khấu trừ phí quản lý.

9%
Ngày trực tuyến
20 ngày
$3,160.55
Còn lại trong đợt này :0 ga tàu
Doanh thu trước 0.00007125 BTC/ga tàu ≈ 4.77 USD/ngày
Xem thêm

So sánh Nền tảng Điện toán Đám mây

BitXX X bit / khả năng tính toán X RHY
Độ ổn định Không đảm bảo, thời gian bù đắp chậm trễ Không đảm bảo Bảo vệ
Trang trại khai thác Nhiều mỏ trên toàn thế giới Mỏ đơn Nhiều mỏ lớn trên toàn thế giới
Ví Bitcoin Không có Không có
Giảm điểm 1% -3% Không có Không có
Chiết khấu hoa hồng được đề xuất nhiều hơn 4% Không có Chế độ Hội nghị Có (yêu cầu nhiệm vụ / giới hạn ở hai cấp độ)
Thu nhập từ di chuyển gạch tăng hơn 10% Không có Không có
Trung tâm mua sắm điểm Không có Không có
Chế độ miễn phí tài sản Không có Không có
Thiết bị đầu cuối APP Không có
Phương pháp Thanh toán Giải quyết nhóm khai thác Giải quyết nhóm khai thác Xem xét thủ công kiểm soát rủi ro quyết toán và giải quyết hồ bơi mỏ

Đọc liên quan

Trước mặt Diễn đàn Trường sơ cấp
Phiếu khấu trừ

Đăng ký để nhận phiếu giảm giá tín dụng $ 68.97

Xem thêm
Xem thêm
hide
EST, Monday to Friday, 9AM to 5PM

Service

Mật khẩu quỹ mới
Xác nhận mật khẩu mới
Mã xác minh email
Không thể nhận CAPTCHA?

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。