Cho thuê thiết bị khai thác

Thuê thiết bị khai thác Hashrate và giúp bạn dễ dàng đào: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH)...

hide

Ưu điểm Hashrate

Triển khai Hashrate toàn cầu để tối đa hóa lợi nhuận của bạn

Hiệu quả về chi phí

Phí khai thác thấp hơn

Hưởng thụ mức giá điện rẻ hơn tại nước ngoài

Bảo đảm năng lực

Mỏ lớn ở nước ngoài

Được hỗ trợ bởi chính sách ưu đãi

Dịch vụ chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp tiêu chuẩn cao

Đội bảo trì chuyên nghiệp

Hình thức tài sản

Khai thác chỉ trong một giây

Bảo hành hai năm

Ưu điểm RHY

Dịch vụ chất lượng cao, tuân theo nguyên tắc lấy khách hàng làm trung tâm

An toàn và ổn định

Công nghệ đa chữ ký

Bảo đảm tài khoản an toàn

Công khai và minh bạch

Hoạt động minh bạch, không mất phí ngầm

Nói không với thông tin sai lệch

Quy tắc quản lý

Quy trình vận hành tích hợp

từ mua sắm đến thanh toán

Thao tác thuận tiện

Thao tác đơn giản và nhanh chóng

Nhiều phương thức thanh toán

Dịch vụ chăm sóc

Dịch vụ chăm sóc một đối một

Phản hồi nhanh chóng