Thỏa thuận đăng ký dịch vụ điện toán đám mây RHY

Thỏa thuận đăng ký dịch vụ điện toán đám mây RHY (sau đây được gọi là "Thỏa thuận này") là một bản thỏa thuận về các quyền và nghĩa vụ liên quan được ký kết người dùng và Điện toán đám mây RHY cho các dịch vụ khác nhau của Điện toán đám mây RHY cung cấp. Khi truy cập và/hoặc sử dụng trang web này tức là người dùng đã chấp nhận và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Điện toán đám mây RHY có quyền sửa đổi các điều khoản của thỏa thuận này, và sau khi được công bố, bản thỏa thuận sửa đổi sẽ thay thế hiệu quả thỏa thuận ban đầu. Người dùng có thể kiểm tra thỏa thuận mới nhất bất kỳ lúc nào.

Nội dung dịch vụ 1. Điện toán đám mây RHY sử dụng hệ thống riêng của mình để cung cấp dịch vụ cho thuê và trông coi của tôi và các dịch vụ/sản phẩm khác có thể được thêm vào trong tương lai thông qua Internet và các phương tiện khác.
Đối với dữ liệu đăng ký do người dùng cung cấp, người dùng đồng ý: (1) cung cấp thông tin cá nhân hợp pháp, chân thực, chuẩn xác và chi tiết; (2) cập nhật thông tin người dùng kịp thời nếu có bất kỳ thay đổi nào. Nếu thông tin đăng ký được cung cấp bởi người dùng là bất hợp pháp, không đúng sự thật, không chính xác hoặc không đầy đủ, người dùng phải chịu trách nhiệm và hậu quả tương ứng và Điện toán đám mây RHY có quyền chấm dứt việc sử dụng dịch vụ Điện toán đám mây RHY của khách hàng.

Cung cấp, sửa đổi và chấm dứt dịch vụ 1. Khi tiếp nhận các dịch vụ của Điện toán đám mây RHY, người dùng đồng ý chấp nhận tất cả các loại dịch vụ thông tin do điện toán đám mây RHY cung cấp. Người dùng tại đây trao quyền cho Điện toán đám mây RHY gửi các thông tin thương nghiệp tới email, điện thoại di động, địa chỉ hòm thư... của mình. Người dùng có thể truy cập trang liên quan đến Điện toán đám mây RHY để thay đổi hồ sơ người dùng.
2. Điện toán đám mây RHY có quyền sửa đổi hoặc ngừng dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho người dùng. Điện toán đám mây RHY có quyền sửa đổi hoặc ngừng dịch vụ và không chịu trách nhiệm đối với người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào không liên quan trực tiếp.
3. Nếu có bất kỳ phản đối nào đối với sửa đổi của thỏa thuận này hoặc không hài lòng với dịch vụ của Điện toán đám mây RHY, người dùng có thể thực hiện các quyền sau: (1) Ngừng sử dụng dịch vụ mạng điện toán đám mây RHY; (2) Thông báo cho Điện toán đám mây RHY ngừng dịch vụ của mình thông qua các kênh dịch vụ khách hàng. Khi chấm dứt dịch vụ, quyền sử dụng dịch vụ mạng điện toán đám mây RHY của người dùng sẽ bị chấm dứt ngay lập tức. Trong trường hợp này, Điện toán đám mây RHY không có nghĩa vụ phải truyền bất kỳ thông tin chưa xử lý hoặc dịch vụ chưa hoàn thành nào cho Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào không liên quan trực tiếp.

Bảo mật thông tin 1. Thông tin người dùng Điện toán đám mây RHY được nhắc đến trong thỏa thuận này đề cập đến thông tin tuân thủ luật, quy định pháp luật và các quy định có liên quan và đáp ứng phạm vi sau: (1) Các thông tin cá nhân được cung cấp cho Điện toán đám mây RHY khi người dùng đăng ký trên Điện toán đám mây RHY; (2) Dữ liệu di động khách hàng hoặc trình duyệt của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn trong địa chỉ IP, trang web, được tự động nhận và ghi lại bởi Điện toán đám mây RHY khi khách hàng sử dụng dịch vụ, tham gia vào các hoạt động trên trang web hoặc truy cập các trang trên trang web của ĐIện toán đám mây RHY. Thông tin trong cookie và các bản ghi trang web được người dùng yêu cầu; (3) thông tin cá nhân của người dùng thu được một cách hợp pháp từ phía đối tác kinh doanh của ĐIện toán đám mây RHY; và (4) thông tin cá nhân của người dùng do Điện toán đám mây RHY thu được thông qua các kênh pháp lý.
2. Điện toán đám mây RHY cam kết: ĐIện toán đám mây RHY sẽ không tiết lộ mật khẩu, tên, số điện thoại di động và thông tin không công khai của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có lý do pháp lý hoặc sự cho phép trước của người dùng.
3. Trong các trường hợp theo luật định sau đây, thông tin cá nhân của người dùng sẽ được tiết lộ một phần hoặc toàn bộ: (1) được tiết lộ cho người dùng hoặc bên thứ ba khác với sự đồng ý của người dùng; (2) căn cứ theo luật pháp, quy định,... hoặc cơ quan hành chính có liên quan Tiết lộ cho bên thứ ba theo yêu cầu của cơ quan hành chính, tư pháp hoặc các luật khác; (3) Các trường hợp khác d Điện toán đám mây RHY căn cứ theo các luật, quy định pháp luật và các quy định khác có liên quan để tiến hành tiết lộ thông tin.

Quyền lợi của người dùng 1. Tên người dùng, mật khẩu và bảo mật của người dùng (1) Người dùng có quyền lựa chọn xem có trở thành người dùng đã đăng ký trên Điện toán đám mây RHY hay không. Nếu người dùng chọn trở thành người dùng đã đăng ký trên Điện toán đám mây RHY thì có thể tự tạo một tài khoản. Việc đặt tên và sử dụng tài khoản phải tuân thủ các luật và quy định có liên quan và phải phù hợp đạo đức. Tài khoản không được chứa bất kỳ lời lăng mạ, đe dọa, tục tĩu, ghen ghét và các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. (2) Khi người dùng đã đăng ký thành công và trở thành người dùng đăng ký trên Điện toán đám mây RHY, họ sẽ nhận được tài khoản (số điện thoại di động hoặc địa chỉ email) và mật khẩu. Người dùng sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động và sự kiện xảy ra sau khi đăng nhập vào hệ thống bằng tên tài khoản và mật khẩu này, đồng thời chị bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào được trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi việc sử dụng các từ, hành động....của tài khoản. (3) Người dùng có nghĩa vụ giữ an toàn cho tài khoản và mật khẩu, mã xác minh SMS, mã xác minh của Google trên ĐIện toán đám mây RHY một cách thỏa đáng, và người dùng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tên người dùng và mật khẩu cũng như Khóa bảo mật của Google. Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả pháp lý nào gây ra do để lộ tên, mật khẩu hoặc Khóa Google của mình, RHY sẽ không chịu trách nhiệm về tài sản bị tổn thất việc chính người dùng để lộ thông tin gây ra. (4) Nếu bị mất mật khẩu, người dùng có thể đặt lại mật khẩu bằng cách đăng ký địa chỉ email. Người dùng nên thông báo ngay lập tức cho Điện toán đám mây RHY nếu phát hiện bất luận hành vi sử dụng trái phép tài khoản hoặc các vi phạm an ninh nào khác.
2. Điện toán đám mây RHY Cam kết: Điện toán đám mây RHY sẽ không tiết lộ mật khẩu, tên, số điện thoại di động và thông tin không công khai của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có lý do pháp lý hoặc sự cho phép trước của người dùng.
3. Người dùng có quyền tham gia vào các hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến khác nhau được cung cấp bởi Tổ chức Điện toán đám mây RHY;
4. Người dùng có quyền được hưởng các loại dịch vụ khác được cung cấp bởi Điện toán đám mây RHY theo thông báo trên trang web của Điện toán đám mây RHY.

Nghĩa vụ của người dùng 1. Bạn không được phép sử dụng trang web này để gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, tiết lộ bí mật nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và công dân xã hội của nhà nước và không được sử dụng trang này để chế tác, sao chép và truyền bá các thông tin sau: (1 ) Kích động kháng chiến, phá hoại Hiến pháp và pháp luật, và hành chính (2) kích động lật đổ quyền lực quốc gia và lật đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa; (3) xúi giục gây chia rẽ và phá hoại sự thống nhất dân tộc; (4) kích động thù hận của dân tộc, phân biệt chủng tộc, và làm suy yếu sự đoàn kết dân tộc; (5) bịa đặt hoặc bóp méo sự thực, lan truyền tin đồn, gây nhiễu loạn trật tự xã hội; (6) thúc đẩy mê tín phong kiến, tục tĩu, nội dung khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực, giết người, khủng bố, xúi giục phạm tội; (7) công khai, thản nhiên xúc phạm người khác hoặc bịa đặt để phỉ báng người khác, hoặc tiến hành các hành vi ác ý công kích khác (8) làm tổn hại đến độ tin cậy của các cơ quan nhà nước; (9) các vi phạm khác đối với Hiến pháp và pháp luật và các quy định hành chính; (10) thực hiện hành vi quảng cáo thương mại.
2. Người dùng không được thông qua bất cứ thủ đoạn ác ý nào khi đăng ký tài khoản trang web của Điện toán đám mây RHY, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc đăng ký nhiều tài khoản nhằm thu lợi nhuận, đầu cơ, tiền mặt và giải thưởng. Người dùng không được ăn cắp tài khoản của người dùng khác. Nếu người dùng vi phạm các điều khoản trên, Điện toán đám mây RHY có quyền trực tiếp áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để hủy các lợi ích có được từ các vi phạm và thậm chí tiến hành truy cứu trách nhiệm pháp lý của người dùng thông qua kiện tụng.
3. Cấm người dùng sử dụng Điện toán đám mây RHY làm địa điểm, nền tảng hoặc phương tiện để tham gia vào các hoạt động phi pháp dưới mọi hình thức. Người dùng không được tham gia bất kỳ hoạt động thương mại nào dưới danh nghĩa của Trang web mà không nhận được sự trao quyền hoặc cho phép của Điện toán đám mây RHY và không được sử dụng Điện toán đám mây RHY làm địa điểm, nền tảng hoặc phương tiện cho các hoạt động thương mại dưới mọi hình thức.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm 1. Dựa trên tính đặc thù của Internet, Điện toán đám mây RHY không đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không bị gián đoạn và cũng không đảm bảo tính kịp thời và bảo mật của dịch vụ, PHY cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho những gì không phải do Điện toán đám mây RHY gây ra. Điện toán đám mây RHY cố gắng làm cho người dùng truy cập và sử dụng trang web này một cách an toàn, nhưng Điện toán đám mây RHY không cam kết hoặc đảm bảo rằng trang web này hoặc máy chủ của trang web sẽ không có vi-rút hoặc các yếu tố có thể gây hại khác; do đó, người dùng nên sử dụng phần mềm được cộng đồng công nhận để diệt hết mọi virus có trong tệp tải xuống từ Điện toán đám mây RHY.
2. Điện toán đám mây RHY không chịu trách nhiệm cho việc không thể lưu, sửa đổi, xóa hoặc lưu trữ thông tin do người dùng xuất bản. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về lỗi đánh máy, sơ suất... gây ra do sự chủ tâm trên trang web của Điện toán đám mây RHY. Chúng tôi có quyền nhưng không có nghĩa vụ phải cải thiện hoặc sửa chữa bất kỳ thiếu sót hoặc lỗi nào trong bất kỳ phần nào của trang web này.
3. Trừ khi Điện toán đám mây RHY được đồng ý rõ ràng bằng văn bản, Điện toán đám mây RHY sẽ cung cấp cho Người dùng bất kỳ thông tin nội dung nào có được từ Trang web theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc đính kèm, thông qua, được kết nối hoặc tải xuống, bao gồm nhưng không giới hạn quảng cáo... Độ chính xác, đầy đủ và độ tin cậy của các thông tin này sẽ không được đảm bảo; Điện toán đám mây RHY không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào được người dùng mua hoặc thu thập do thông tin nội dung trên trang web này. Người dùng tự chịu trách nhiệm về những rủi ro liên quan đến việc sử dụng thông tin trên trang web này.
4. Tất cả các thông báo được gửi tới người dùng của Điện toán đám mây RHY sẽ được gửi thông qua trang thông báo chính thức, thư thông báo, email, cuộc gọi dịch vụ khách hàng, tin nhắn văn bản trên điện thoại di động hoặc thư thông thường. Điện toán đám mây RHY không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hoạt động hoặc thông tin nào chẳng hạn như tiền thưởng hoặc ưu đãi không thu được thông qua các kênh chính thức của điện toán đám mây RHY.

Luật áp dụng và vị trí trọng tài 1. Tất cả các tranh chấp, khiếu nại hoặc các vấn đề khác phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web Điện toán đám mây RHY của người dùng sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp địa phương.
2. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào giữa người dùng và Điện toán đám mây RHY, trước tiên nó phải được giải quyết thông qua thương lượng thiện chí. Nếu thương lượng không thành công, vụ kiện sẽ được nộp lên Tòa án nhân dân nơi Điện toán đám mây RHY đặt trụ sở.