BTC
$31913.94

-6.14%

BTC
$ 31913.94
giá trị thị trường $ 5,974.07 tỷ
Tăng 24 giờ -6.14%
Sức mạnh tính toán của mạng 148.13 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000604 BTC / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+11.13%
ETH
$1304.78

-6.99%

ETH
$ 1304.78
giá trị thị trường $ 1,504.35 tỷ
Tăng 24 giờ -6.99%
Sức mạnh tính toán của mạng 327.46 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00006294 ETH / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+80.84%
DCR
$55.2133

+0.47%

DCR
$ 55.2133
giá trị thị trường $ 6.54 tỷ
Tăng 24 giờ +0.47%
Sức mạnh tính toán của mạng 387.62 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000527 DCR / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-43.55%
LTC
$133.12

-6.73%

LTC
$ 133.12
giá trị thị trường $ 85.69 tỷ
Tăng 24 giờ -6.73%
Sức mạnh tính toán của mạng 293.62 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00002481 LTC / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-43.95%
BCH
$425.35

-6.25%

BCH
$ 425.35
giá trị thị trường $ 79.13 tỷ
Tăng 24 giờ -6.25%
Sức mạnh tính toán của mạng 1.80 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00049710 BCH / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-78.39%
ZEC
$85.81

-7.37%

ZEC
URL z.cash
$ 85.81
giá trị thị trường $ 7.69 tỷ
Tăng 24 giờ -7.37%
Sức mạnh tính toán của mạng 7.06 GH/s
sản lượng hàng ngày 0.00040646 ZEC / K
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+17.28%
DASH
$103.9

-5.37%

DASH
URL dash.org
$ 103.9
giá trị thị trường $ 10.02 tỷ
Tăng 24 giờ -5.37%
Sức mạnh tính toán của mạng 5.12 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00015644 DASH / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-10.18%
GRD
$0.002392

-6.93%

GRD
URL grd.com
$ 0.002392
giá trị thị trường $ 2.29 tỷ
Tăng 24 giờ -6.93%
Sức mạnh tính toán của mạng 0.54 GH/s
sản lượng hàng ngày 3.48884375 GRD / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-76.52%
FIL
$22.14

-2.46%

FIL
$ 22.14
giá trị thị trường $ 16.69 tỷ
Tăng 24 giờ -2.46%
Sức mạnh tính toán của mạng 2.11 EiB
sản lượng hàng ngày 0.10971921 FIL / TiB
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

0.00%

Thỏa thuận dịch vụ đăng ký điện toán đám mây RHY

Thỏa thuận đăng ký dịch vụ sức mạnh điện toán đám mây RHY (sau đây gọi là" Thỏa thuận ") là các quyền và nghĩa vụ liên quan do người dùng quy định và sức mạnh điện toán đám mây RHY đối với các dịch vụ khác nhau của sức mạnh điện toán đám mây RHY. Người dùng thông qua Truy cập và / hoặc sử dụng trang web này có nghĩa là chấp nhận và đồng ý với tất cả các điều kiện và điều khoản của thỏa thuận này. RHY Cloud Computing có quyền sửa đổi các điều khoản của thỏa thuận này. Sau khi thỏa thuận sửa đổi được xuất bản, nó sẽ thay thế thỏa thuận ban đầu một cách hiệu quả. Người dùng có thể tham khảo bất kỳ lúc nào Thỏa thuận mới nhất.

Nội dung Dịch vụ 1. Sức mạnh điện toán đám mây RHY sử dụng hệ thống của riêng mình để cung cấp cho người dùng dịch vụ cho thuê và lưu trữ máy khai thác và các dịch vụ khác có thể được bổ sung trong tương lai thông qua Internet.
Đăng ký do người dùng cung cấp Thông tin, người dùng đồng ý: (1) Cung cấp thông tin cá nhân hợp pháp, đúng sự thật, chính xác và chi tiết; (2) Nếu có bất kỳ thay đổi nào, hãy cập nhật thông tin người dùng kịp thời. Nếu thông tin đăng ký do người dùng cung cấp là bất hợp pháp, sai sự thật, không chính xác hoặc không đầy đủ , Người dùng sẽ chịu các trách nhiệm và hậu quả tương ứng phát sinh từ đó và sức mạnh điện toán đám mây RHY có quyền chấm dứt việc người dùng sử dụng các dịch vụ sức mạnh điện toán đám mây RHY.

Cung cấp, sửa đổi và chấm dứt dịch vụ 1. Trong khi chấp nhận các dịch vụ khác nhau của sức mạnh điện toán đám mây RHY, người dùng đồng ý chấp nhận các dịch vụ thông tin khác nhau được cung cấp bởi sức mạnh điện toán đám mây RHY. Người dùng theo đây cho phép sức mạnh điện toán đám mây RHY gửi email, Gửi thông tin thương mại bằng điện thoại di động, địa chỉ liên lạc, v.v. Người dùng có thể vào các trang liên quan đến sức mạnh điện toán đám mây RHY để thay đổi thông tin người dùng.
2, Sức mạnh điện toán đám mây RHY có quyền sửa đổi hoặc gián đoạn dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho người dùng. Điện toán đám mây RHY Li có quyền thực hiện quyền sửa đổi hoặc ngừng dịch vụ và không cần phải chịu trách nhiệm đối với người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào không liên quan trực tiếp.
3. Nếu người dùng phản đối việc sửa đổi thỏa thuận này hoặc không hài lòng với dịch vụ sức mạnh điện toán đám mây RHY, họ có thể thực hiện Các quyền sau: (1) Ngừng sử dụng dịch vụ mạng sức mạnh điện toán đám mây RHY; (2) Thông báo cho sức mạnh điện toán đám mây RHY ngừng dịch vụ của mình thông qua dịch vụ khách hàng và các kênh khác. Sau khi dịch vụ kết thúc, quyền sử dụng dịch vụ mạng sức mạnh điện toán đám mây RHY của người dùng ngay lập tức bị chấm dứt. Trong trường hợp này, RHY Cloud Computing không có nghĩa vụ phải truyền bất kỳ thông tin chưa xử lý nào hoặc các dịch vụ chưa hoàn thành cho người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào không liên quan trực tiếp.

Bảo mật thông tin 1. Thông tin về người dùng sức mạnh điện toán đám mây RHY được đề cập trong thỏa thuận này đề cập đến thông tin tuân thủ luật, quy định và các quy định liên quan và đáp ứng phạm vi sau: (1) Khi người dùng đăng ký sức mạnh điện toán đám mây RHY, Thông tin cá nhân được cung cấp cho sức mạnh điện toán đám mây RHY; (2) Khi người dùng sử dụng các dịch vụ của sức mạnh điện toán đám mây RHY, tham gia vào các hoạt động trên trang web hoặc truy cập các trang web, sức mạnh điện toán đám mây RHY tự động nhận và ghi dữ liệu trình duyệt của người dùng hoặc máy khách di động, Bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, thông tin trong cookie trang web và hồ sơ trang web do người dùng yêu cầu; (3) Sức mạnh điện toán đám mây RHY thu thập hợp pháp thông tin cá nhân của người dùng từ các đối tác kinh doanh; (4) sức mạnh điện toán đám mây RHY khác thông qua các kênh hợp pháp Thông tin cá nhân của người dùng có được.
2. Lời hứa về sức mạnh điện toán đám mây RHY: Sức mạnh điện toán đám mây RHY sẽ không tiết lộ mật khẩu, tên, số điện thoại di động và các thông tin không công khai khác của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có lý do pháp lý hoặc sự cho phép trước của người dùng.
3. Trong các trường hợp luật định sau đây, thông tin cá nhân của người dùng sẽ được tiết lộ một phần hoặc toàn bộ: (1) Tiết lộ cho người dùng hoặc các bên thứ ba khác với sự đồng ý của người dùng; (2) Theo luật và quy định liên quan, hoặc Các cơ quan hành chính yêu cầu tiết lộ cho bên thứ ba theo yêu cầu của các cơ quan hành chính, tư pháp hoặc các luật khác; (3) Các tiết lộ khác do sức mạnh điện toán đám mây RHY thực hiện theo luật, quy định và các quy định khác có liên quan.

Quyền của người dùng 1. Tên người dùng, mật khẩu và bảo mật của người dùng (1) Người dùng có quyền chọn trở thành người dùng đã đăng ký của sức mạnh điện toán đám mây RHY. Nếu người dùng chọn trở thành người dùng đã đăng ký của sức mạnh điện toán đám mây RHY, họ có thể tạo tài khoản của riêng mình Việc đặt tên và sử dụng tài khoản phải tuân thủ các luật và quy định có liên quan và tuân thủ đạo đức mạng. Tài khoản không được có bất kỳ lời lăng mạ, đe dọa, tục tĩu, lăng mạ và các từ ngữ khác xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. (2) Khi người dùng đăng ký thành công, tài khoản sẽ trở thành điện toán đám mây RHY Người dùng sẽ nhận được tài khoản (số điện thoại di động hoặc địa chỉ email) và mật khẩu, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và sự kiện xảy ra sau khi đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu này, đồng thời chịu mọi lời nói và hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp do sử dụng tài khoản gây ra. (3) Người dùng có nghĩa vụ lưu giữ đúng cách tài khoản và mật khẩu của sức mạnh điện toán đám mây RHY, mã xác minh SMS và mã xác minh Google. Người dùng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo mật của tên người dùng, mật khẩu và khóa Google. Tên người dùng do người dùng gây ra. Hoặc bất kỳ hậu quả pháp lý nào gây ra bởi việc tiết lộ mật khẩu và khóa Google là trách nhiệm của người dùng. Trang web này không chịu trách nhiệm về thiệt hại tài sản do việc tiết lộ thông tin này do nguyên nhân của chính người dùng. (4) Nếu mật khẩu của người dùng bị mất, bạn có thể đăng ký qua email Gửi liên kết để đặt lại mật khẩu. Nếu người dùng phát hiện thấy bất kỳ hành vi sử dụng bất hợp pháp tài khoản hoặc các lỗ hổng bảo mật khác, họ phải thông báo ngay cho RHY Cloud Computing Power.
2, RHY Cloud Computing Power Cam kết: Không có lý do theo luật định hoặc sự cho phép trước của người dùng, Sức mạnh điện toán đám mây RHY sẽ không tiết lộ mật khẩu, tên, số điện thoại di động và thông tin không công khai khác của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào.
3, người dùng có quyền tham gia vào các hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến khác nhau do tổ chức điện toán đám mây RHY cung cấp; < br> 4. Người dùng có quyền tận hưởng các dịch vụ khác nhau do sức mạnh điện toán đám mây RHY cung cấp theo quy định của trang web sức mạnh điện toán đám mây RHY.

Nghĩa vụ của người dùng 1. Không sử dụng trang web này để gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, tiết lộ bí mật nhà nước, không xâm phạm quyền hợp pháp của nhà nước, xã hội và công dân và không sử dụng trang web này để sản xuất, sao chép và truyền bá những thông tin sau: (1) Kích động Chống lại hoặc phá hoại việc thi hành Hiến pháp, pháp luật và các quy định hành chính; (2) Xúi giục lật đổ quyền lực nhà nước, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa; (3) Xúi giục chia rẽ đất nước, phá hoại đoàn kết dân tộc; (4) Kích động hận thù dân tộc, kỳ thị dân tộc, phá hoại dân tộc Đoàn kết; (5) Bịa đặt hoặc xuyên tạc sự thật, tung tin đồn và gây rối trật tự xã hội; (6) Cổ vũ mê tín phong kiến, tục tĩu, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực, giết người, khủng bố hoặc xúi giục tội phạm; (7) Công khai xúc phạm người khác hoặc bịa đặt Sự thật vu khống người khác hoặc tiến hành các cuộc tấn công ác ý khác; (8) Gây tổn hại đến uy tín của cơ quan nhà nước; (9) Các hành vi vi phạm Hiến pháp, luật pháp và quy định hành chính khác; (10) Thực hiện quảng cáo thương mại.
2. Người dùng không được thông qua Đăng ký độc hại tài khoản trang web điện toán đám mây RHY bằng bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn đăng ký nhiều tài khoản để trục lợi, đầu cơ, rút ​​tiền, giải thưởng,… Người dùng cũng không được phép lấy cắp tài khoản người dùng khác. Nếu người dùng vi phạm các quy định trên, sức mạnh điện toán đám mây RHY Có quyền trực tiếp thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để hủy bỏ các lợi ích thu được từ hành vi vi phạm, và thậm chí truy cứu trách nhiệm pháp lý của người dùng thông qua kiện tụng.
3. Người dùng bị cấm sử dụng sức mạnh điện toán đám mây RHY dưới bất kỳ hình thức nào làm địa điểm cho các hoạt động bất hợp pháp khác nhau, Nền tảng hoặc phương tiện. Nếu không có sự cho phép hoặc cho phép của sức mạnh điện toán đám mây RHY, người dùng không được mượn tên của trang web này để tham gia vào bất kỳ hoạt động thương mại nào, cũng như không được sử dụng sức mạnh điện toán đám mây RHY làm địa điểm, nền tảng hoặc phương tiện cho các hoạt động thương mại dưới mọi hình thức.

Disclaimer 1. Dựa trên tính đặc thù của Internet, sức mạnh điện toán đám mây RHY không đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, cũng như không đảm bảo tính kịp thời và bảo mật của dịch vụ, đồng thời không chịu trách nhiệm về sức mạnh điện toán đám mây không RHY. Trách nhiệm. RHY Cloud Computing cố gắng cho phép người dùng truy cập và sử dụng trang web này một cách an toàn, nhưng RHY Cloud Computing không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng trang web này hoặc máy chủ của nó không có vi rút hoặc các yếu tố có hại tiềm ẩn khác; do đó, người dùng nên sử dụng Phần mềm kiểm tra và diệt bất kỳ loại vi rút nào trong các tệp được tải xuống từ sức mạnh điện toán đám mây RHY.
2, Sức mạnh điện toán đám mây RHY không chịu trách nhiệm về việc không lưu, sửa đổi, xóa hoặc lưu trữ thông tin do người dùng đăng đối với điện toán đám mây RHY vô cớ trên trang web RHY sẽ không chịu trách nhiệm về các lỗi đánh máy, sơ suất, v.v. do RHY cố ý gây ra. RHY có quyền nhưng không có nghĩa vụ cải thiện hoặc sửa chữa các thiếu sót và sai sót trong bất kỳ phần nào của trang web này.
3. Trừ khi RHY có văn bản rõ ràng Đồng ý rằng RHY Cloud Computing không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và hoàn chỉnh của bất kỳ thông tin nội dung nào mà người dùng thu được từ trang web này theo bất kỳ cách nào (bao gồm nhưng không giới hạn bao gồm, thông qua, kết nối hoặc tải xuống), bao gồm nhưng không giới hạn ở quảng cáo, v.v. Độ tin cậy; Sức mạnh điện toán đám mây RHY không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào do người dùng mua hoặc có được do thông tin nội dung trên trang web này. Người dùng chịu rủi ro do sử dụng nội dung thông tin trên trang web này.
4. Tất cả các thông báo được gửi đến người dùng, sức mạnh điện toán đám mây RHY sẽ được gửi thông qua các thông báo trên trang chính thức, thư từ trang web, email, cuộc gọi dịch vụ khách hàng, tin nhắn văn bản trên điện thoại di động hoặc bất cứ thứ gì không có được thông qua các kênh chính thức của sức mạnh điện toán đám mây RHY RHY Cloud Computing không chịu trách nhiệm pháp lý về việc giành giải thưởng, chiết khấu và các hoạt động hoặc thông tin khác.

hide
Mật khẩu quỹ mới
Xác nhận mật khẩu mới
Mã xác minh di động

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。