BTC
$34104.29

-5.70%

BTC
$ 34104.29
giá trị thị trường $ 6,415.07 tỷ
Tăng 24 giờ -5.70%
Sức mạnh tính toán của mạng 124.52 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000631 BTC / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-6.58%
ETH
$2093.54

-6.78%

ETH
$ 2093.54
giá trị thị trường $ 2,444.77 tỷ
Tăng 24 giờ -6.78%
Sức mạnh tính toán của mạng 548.10 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00002749 ETH / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+202.68%
DCR
$119.2725

-3.11%

DCR
$ 119.2725
giá trị thị trường $ 15.29 tỷ
Tăng 24 giờ -3.11%
Sức mạnh tính toán của mạng 221.43 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000804 DCR / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-67.75%
LTC
$147.64

-7.02%

LTC
$ 147.64
giá trị thị trường $ 98.75 tỷ
Tăng 24 giờ -7.02%
Sức mạnh tính toán của mạng 320.90 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00002189 LTC / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-38.74%
BCH
$526.43

-8.49%

BCH
$ 526.43
giá trị thị trường $ 98.67 tỷ
Tăng 24 giờ -8.49%
Sức mạnh tính toán của mạng 2.05 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00042345 BCH / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-75.39%
ZEC
$124.09

-5.94%

ZEC
URL z.cash
$ 124.09
giá trị thị trường $ 14.14 tỷ
Tăng 24 giờ -5.94%
Sức mạnh tính toán của mạng 5.42 GH/s
sản lượng hàng ngày 0.00053032 ZEC / K
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-9.97%
DASH
$145.04

-7.46%

DASH
URL dash.org
$ 145.04
giá trị thị trường $ 14.58 tỷ
Tăng 24 giờ -7.46%
Sức mạnh tính toán của mạng 5.58 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00013613 DASH / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-2.11%
FIL
$61.4191

-7.72%

FIL
$ 61.4191
giá trị thị trường $ 49.33 tỷ
Tăng 24 giờ -7.72%
Sức mạnh tính toán của mạng 6.58EiB
sản lượng hàng ngày 0.05260156 FIL / TiB
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

0.00%
XCH
$345.3173

-13.31%

XCH
$ 345.3173
giá trị thị trường $ 76.07 tỷ
Tăng 24 giờ -13.31%
Sức mạnh tính toán của mạng 14884.94042968 PB
sản lượng hàng ngày 0.00028320 XCH / TB
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+134.74%

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ máy khai thác và khai thác Bitcoin RHY.COM

RHY Mine Field
Giới thiệu Công ty Video Khai thác mỏ Video giám sát Bản đồ Mỏ Khai thác Liên hệ với chúng tôi

Video Khai thác mỏ Video của tôi

Mỏ phong thủy 55MW Mỏ phong thủy 55MW
Mỏ Fengshui 25MW Mỏ Fengshui 25MW
38MW Fengshui Mine 38MW Fengshui Mine
Mỏ Trung Đông 175MW Mỏ Trung Đông 175MW
Mỏ Fengshui 20MW Mỏ Fengshui 20MW
Mỏ điện hàng năm 20MW Mỏ điện hàng năm 20MW
Mỏ Fengshui 30MW Mỏ Fengshui 30MW
60MW của tôi
6MW của tôi
4MW Mine
12MW Mine
16MW Mine
Mỏ nhà máy điện 8MW
Giới thiệu về lịch sử xây dựng của mỏ 175MW Giới thiệu về lịch sử xây dựng của mỏ 175MW
hide
hide
Mật khẩu quỹ mới
Xác nhận mật khẩu mới
Mã xác minh di động

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。