BTC
$21264.92

+0.02%

BTC
URL bitcoin.org
$ 21264.92
giá trị thị trường $ 4,054.12 tỷ
Tăng 24 giờ +0.02%
Sức mạnh tính toán của mạng 208.35 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000425 BTC / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+56.31%
ETH
$1225.55

+0.05%

ETH
URL ethereum.org
$ 1225.55
giá trị thị trường $ 1,485.33 tỷ
Tăng 24 giờ +0.05%
Sức mạnh tính toán của mạng 893.75 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00001196 ETH / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+393.57%
DCR
$26.0363

0.00%

DCR
URL decred.org
$ 26.0363
giá trị thị trường $ 3.66 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 87.57 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000368 DCR / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-87.25%
LTC
$58.08

0.00%

LTC
URL litecoin.com
$ 58.08
giá trị thị trường $ 40.95 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 407.64 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00001748 LTC / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-22.18%
BCH
$115.22

+0.01%

BCH
URL bitcoincash.org
$ 115.22
giá trị thị trường $ 21.96 tỷ
Tăng 24 giờ +0.01%
Sức mạnh tính toán của mạng 1.12 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00079227 BCH / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-86.55%
ZEC
$66.25

0.00%

ZEC
URL z.cash
$ 66.25
giá trị thị trường $ 9.70 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 8.54 GH/s
sản lượng hàng ngày 0.00033578 ZEC / K
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+41.86%
DASH
$50.83

0.00%

DASH
URL dash.org
$ 50.83
giá trị thị trường $ 5.48 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 3.02 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00020434 DASH / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-47.02%
FIL
$5.9943

0.00%

FIL
URL filecoin.io
$ 5.9943
giá trị thị trường $ 18.80 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 17.62EiB
sản lượng hàng ngày 0.01581667 FIL / TiB
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

0.00%
XCH
$40.8526

+0.03%

XCH
URL chia.net
$ 40.8526
giá trị thị trường $ 1.64 tỷ
Tăng 24 giờ +0.03%
Sức mạnh tính toán của mạng 14884.94042968 PB
sản lượng hàng ngày 0.00032378 XCH / TB
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+134.74%

Giảm giá đề xuất

Liên kết giới thiệu của tôi

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập trước

Áp phích của tôi

Mã đề xuất của tôi

Mẹo Đề xuất

1. Làm thế nào để kích hoạt chức năng chiết khấu hoa hồng?

Các đơn đặt hàng tích lũy lớn hơn 896.86 USD (hoặc USDT tương đương) sẽ tự động được kích hoạt.

2. Làm thế nào để sử dụng chiết khấu đại lý?

Chia sẻ liên kết, áp phích mã QR và mã đề xuất để đăng ký với người dùng mới để khóa mối quan hệ đề xuất.

Thứ ba, quy định về chính sách giảm giá của đại lý:

1. Cứ 5 người dùng được đề nghị đăng ký, 1T sức mạnh điện toán đám mây (thanh toán tiền điện hàng tháng) sẽ được tặng.
2. Những người bạn được giới thiệu đăng ký có thể nhận được 149.48 USD phiếu giảm giá (chỉ 74.74 USD phiếu giảm giá cho đăng ký trực tiếp trên trang web chính thức).
3. Giảm giá đơn đặt hàng sản phẩm: giảm giá khuyến nghị trực tiếp 4%, giảm giá gián tiếp 1% (A khuyến nghị B, B đơn đặt hàng, A được giảm giá 4%; B khuyến nghị C, C cho đơn đặt hàng, A được giảm giá 4%, B được giảm giá 1%).
4. Gia hạn tiền điện: Trực tiếp đề nghị hoàn 4%, hoàn gián tiếp 1.2%.
5. Tất cả các khoản giảm giá đại lý được thanh toán bằng USDT cho số dư của tài khoản khai thác.
Mô tả: Nghiêm cấm những người dùng giả mạo giới thiệu việc đánh răng. Sau khi được xác minh, sức mạnh điện toán đám mây được tặng sẽ bị thu hồi.

  • Thu nhập được đề xuất của tôi
  • Người dùng được thăng hạng của tôi
hide

commer_contactUs_2

Mật khẩu quỹ mới
Xác nhận mật khẩu mới
Mã xác minh email
Không thể nhận CAPTCHA?

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。