BTC
$31913.94

-6.14%

BTC
$ 31913.94
giá trị thị trường $ 5,974.07 tỷ
Tăng 24 giờ -6.14%
Sức mạnh tính toán của mạng 148.13 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000604 BTC / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+11.13%
ETH
$1304.78

-6.99%

ETH
$ 1304.78
giá trị thị trường $ 1,504.35 tỷ
Tăng 24 giờ -6.99%
Sức mạnh tính toán của mạng 327.46 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00006294 ETH / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+80.84%
DCR
$55.2133

+0.47%

DCR
$ 55.2133
giá trị thị trường $ 6.54 tỷ
Tăng 24 giờ +0.47%
Sức mạnh tính toán của mạng 387.62 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000527 DCR / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-43.55%
LTC
$133.12

-6.73%

LTC
$ 133.12
giá trị thị trường $ 85.69 tỷ
Tăng 24 giờ -6.73%
Sức mạnh tính toán của mạng 293.62 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00002481 LTC / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-43.95%
BCH
$425.35

-6.25%

BCH
$ 425.35
giá trị thị trường $ 79.13 tỷ
Tăng 24 giờ -6.25%
Sức mạnh tính toán của mạng 1.80 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00049710 BCH / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-78.39%
ZEC
$85.81

-7.37%

ZEC
URL z.cash
$ 85.81
giá trị thị trường $ 7.69 tỷ
Tăng 24 giờ -7.37%
Sức mạnh tính toán của mạng 7.06 GH/s
sản lượng hàng ngày 0.00040646 ZEC / K
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+17.28%
DASH
$103.9

-5.37%

DASH
URL dash.org
$ 103.9
giá trị thị trường $ 10.02 tỷ
Tăng 24 giờ -5.37%
Sức mạnh tính toán của mạng 5.12 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00015644 DASH / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-10.18%
GRD
$0.002392

-6.93%

GRD
URL grd.com
$ 0.002392
giá trị thị trường $ 2.29 tỷ
Tăng 24 giờ -6.93%
Sức mạnh tính toán của mạng 0.54 GH/s
sản lượng hàng ngày 3.48884375 GRD / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-76.52%
FIL
$22.14

-2.46%

FIL
$ 22.14
giá trị thị trường $ 16.69 tỷ
Tăng 24 giờ -2.46%
Sức mạnh tính toán của mạng 2.11 EiB
sản lượng hàng ngày 0.10971921 FIL / TiB
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

0.00%

Giảm giá đề xuất

Liên kết giới thiệu của tôi

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập trước

Áp phích của tôi

Mã đề xuất của tôi

Mẹo Đề xuất

1. Làm cách nào để kích hoạt chức năng giảm giá khi giới thiệu?

Đơn hàng tích lũy lớn hơn857.14USD (hoặc USDT tương đương) sẽ được tự động kích hoạt.

2. Khuyến nghị giảm giá Sử dụng nó như thế nào?

Chia sẻ liên kết, áp phích mã QR và mã giới thiệu để đăng ký với người dùng mới nhằm khóa mối quan hệ giới thiệu.

Ba, chi tiết chính sách giới thiệu:

1 Bạn bè được giới thiệu đăng ký có thể nhận được phiếu giảm giá 1000USD (chỉ có phiếu giảm giá 500USD khi đăng ký trực tiếp trên trang web chính thức).
2. Giảm giá cho đơn đặt hàng sản phẩm: lợi nhuận giới thiệu trực tiếp4 %, lợi nhuận gián tiếp1 % (Khuyến nghị B, B đơn đặt hàng, A nhận4 % hoa hồng; B giới thiệu C, C đơn đặt hàng, A nhận4 % hoa hồng, B nhận1 % hoa hồng).
3. : Giảm giá trực tiếp cho người giới thiệu4 %, chiết khấu gián tiếp1.2 %.
4. Tất cả các khoản giảm giá cho người giới thiệu sẽ được thanh toán bằng USDT để thanh toán số dư tài khoản khai thác.

  • Thu nhập được đề xuất của tôi
  • Người dùng được thăng hạng của tôi
hide
Mật khẩu quỹ mới
Xác nhận mật khẩu mới
Mã xác minh di động

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。