Cho thuê máy đào tiền ảo

Máy đào tiền ảo được bảo hành trong hai năm, chi phí cho lượng điện tiêu thụ thấp, mạng lưới điện quốc gia cung cấp điện ổn định

RHY Hiện trường mỏ
( Thiết bị khai thác BTC)

Pangolinminer M10(1pac)

Giới thiệu >
Loại thiết bị khai thác
Pangolinminer M10
Hashrate?
1TH/s có nghĩa là 1 tỷ tỷ phép tính được thực hiện mỗi giây, thể hiện tốc độ tính toán mỗi giây của thiết bị đào bitcoin
33 TH/s x 1 bộ
Giá thiết bị khai thác
1278.00USD/bộ
Doanh thu hàng ngày ước tính?
Mỗi phần bằng với1Máy đào tiền ảo
0.00069787BTC/mỗi
Bảo đảm ?
Bảo trì thiết bị khai thác sẽ được thực hiện bởi nền tảng trong quá trình bảo hành
720 ngày
Công hao ?
1kwh=1kw/h
2.4kw/h x 1bộ
Tiền điện
0.053 USD/kwh
Phí vị trí?
Phí máy móc bao gồm: cơ sở hạ tầng của mỏ khai thác, trạm biến áp, phòng chuyển trạm, đầu vào cáp, hệ thống làm mát và cơ sở hạ tầng phòng thiết bị khác.
0.00 USD/bộ
Phí bảo trì ?
Phí duy trì cũng được gọi là phí quản lý. Phí quản dùng để là bảo trì mỏ, bảo trì máy khai thác mỏ, thay thế phụ tùng cho các bộ phận thiết bị và bảo trì hệ thống làm mát. Phí quản lý được trừ vào số tiền thu được của tài sản kỹ thuật số.
10%
Ngày lên kệ
11ngày
1278.00
Hàng tồn kho :69 mỗi ?
Mỗi phần bằng với 1 Máy đào tiền ảo
Mua
NỔI

Pangolinminer M10(100pac)

Giới thiệu >
Loại thiết bị khai thác
Pangolinminer M10
Hashrate?
1TH/s có nghĩa là 1 tỷ tỷ phép tính được thực hiện mỗi giây, thể hiện tốc độ tính toán mỗi giây của thiết bị đào bitcoin
33 TH/s x 100 bộ
Giá thiết bị khai thác
1238.00USD/bộ
Doanh thu hàng ngày ước tính?
Mỗi phần bằng với100Máy đào tiền ảo
0.06978695BTC/mỗi
Bảo đảm ?
Bảo trì thiết bị khai thác sẽ được thực hiện bởi nền tảng trong quá trình bảo hành
720 ngày
Công hao ?
1kwh=1kw/h
2.4kw/h x 100bộ
Tiền điện
0.052 USD/kwh
Phí vị trí?
Phí máy móc bao gồm: cơ sở hạ tầng của mỏ khai thác, trạm biến áp, phòng chuyển trạm, đầu vào cáp, hệ thống làm mát và cơ sở hạ tầng phòng thiết bị khác.
0.00 USD/bộ
Phí bảo trì ?
Phí duy trì cũng được gọi là phí quản lý. Phí quản dùng để là bảo trì mỏ, bảo trì máy khai thác mỏ, thay thế phụ tùng cho các bộ phận thiết bị và bảo trì hệ thống làm mát. Phí quản lý được trừ vào số tiền thu được của tài sản kỹ thuật số.
10%
Ngày lên kệ
23ngày
123741.00
Hàng tồn kho :1 mỗi ?
Mỗi phần bằng với 100 Máy đào tiền ảo
Mua

Pangolinminer M3(1pac)

Giới thiệu >
Loại thiết bị khai thác
Pangolinminer M3
Hashrate?
1TH/s có nghĩa là 1 tỷ tỷ phép tính được thực hiện mỗi giây, thể hiện tốc độ tính toán mỗi giây của thiết bị đào bitcoin
12.5 TH/s x 1 bộ
Giá thiết bị khai thác
209.00USD/bộ
Doanh thu hàng ngày ước tính?
Mỗi phần bằng với1Máy đào tiền ảo
0.00026434BTC/mỗi
Bảo đảm ?
Bảo trì thiết bị khai thác sẽ được thực hiện bởi nền tảng trong quá trình bảo hành
720 ngày
Công hao ?
1kwh=1kw/h
2.3kw/h x 1bộ
Tiền điện
0.049 USD/kwh
Phí vị trí?
Phí máy móc bao gồm: cơ sở hạ tầng của mỏ khai thác, trạm biến áp, phòng chuyển trạm, đầu vào cáp, hệ thống làm mát và cơ sở hạ tầng phòng thiết bị khác.
0.00 USD/bộ
Phí bảo trì ?
Phí duy trì cũng được gọi là phí quản lý. Phí quản dùng để là bảo trì mỏ, bảo trì máy khai thác mỏ, thay thế phụ tùng cho các bộ phận thiết bị và bảo trì hệ thống làm mát. Phí quản lý được trừ vào số tiền thu được của tài sản kỹ thuật số.
8%
Ngày lên kệ
5ngày
209.00
Hàng tồn kho :103 mỗi ?
Mỗi phần bằng với 1 Máy đào tiền ảo
Mua

Antminer T9+(1pac)

Giới thiệu >
Loại thiết bị khai thác
Antminer T9+
Hashrate?
1TH/s có nghĩa là 1 tỷ tỷ phép tính được thực hiện mỗi giây, thể hiện tốc độ tính toán mỗi giây của thiết bị đào bitcoin
10.5 TH/s x 1 bộ
Giá thiết bị khai thác
252.00USD/bộ
Doanh thu hàng ngày ước tính?
Mỗi phần bằng với1Máy đào tiền ảo
0.00022205BTC/mỗi
Bảo đảm ?
Bảo trì thiết bị khai thác sẽ được thực hiện bởi nền tảng trong quá trình bảo hành
720 ngày
Công hao ?
1kwh=1kw/h
1.7kw/h x 1bộ
Tiền điện
0.050 USD/kwh
Phí vị trí?
Phí máy móc bao gồm: cơ sở hạ tầng của mỏ khai thác, trạm biến áp, phòng chuyển trạm, đầu vào cáp, hệ thống làm mát và cơ sở hạ tầng phòng thiết bị khác.
0.00 USD/bộ
Phí bảo trì ?
Phí duy trì cũng được gọi là phí quản lý. Phí quản dùng để là bảo trì mỏ, bảo trì máy khai thác mỏ, thay thế phụ tùng cho các bộ phận thiết bị và bảo trì hệ thống làm mát. Phí quản lý được trừ vào số tiền thu được của tài sản kỹ thuật số.
8%
Ngày lên kệ
6ngày
252.00
Hàng tồn kho :65 mỗi ?
Mỗi phần bằng với 1 Máy đào tiền ảo
Mua

Antminer S9i(1pac)

Giới thiệu >
Loại thiết bị khai thác
Antminer S9i
Hashrate?
1TH/s có nghĩa là 1 tỷ tỷ phép tính được thực hiện mỗi giây, thể hiện tốc độ tính toán mỗi giây của thiết bị đào bitcoin
14.0 TH/s x 1 bộ
Giá thiết bị khai thác
490.00USD/bộ
Doanh thu hàng ngày ước tính?
Mỗi phần bằng với1Máy đào tiền ảo
0.00029607BTC/mỗi
Bảo đảm ?
Bảo trì thiết bị khai thác sẽ được thực hiện bởi nền tảng trong quá trình bảo hành
720 ngày
Công hao ?
1kwh=1kw/h
1.5kw/h x 1bộ
Tiền điện
0.050 USD/kwh
Phí vị trí?
Phí máy móc bao gồm: cơ sở hạ tầng của mỏ khai thác, trạm biến áp, phòng chuyển trạm, đầu vào cáp, hệ thống làm mát và cơ sở hạ tầng phòng thiết bị khác.
0.00 USD/bộ
Phí bảo trì ?
Phí duy trì cũng được gọi là phí quản lý. Phí quản dùng để là bảo trì mỏ, bảo trì máy khai thác mỏ, thay thế phụ tùng cho các bộ phận thiết bị và bảo trì hệ thống làm mát. Phí quản lý được trừ vào số tiền thu được của tài sản kỹ thuật số.
9%
Ngày lên kệ
6ngày
490.00
Hàng tồn kho :27 mỗi ?
Mỗi phần bằng với 1 Máy đào tiền ảo
Mua
( Thiết bị khai thác ETH)

GPU máy đào tiền ảo ETH 372M(1pac)

Giới thiệu >
Loại thiết bị khai thác
GPU máy đào tiền ảo ETH 372M
Hashrate?
1MH/s có nghĩa là một triệu phép tính được thực hiện mỗi giây, thể hiện tốc độ tính toán mỗi giây của thiết bị đào ETH
372 MH/s x 1 bộ
Giá thiết bị khai thác
2446.00USD/bộ
Doanh thu hàng ngày ước tính?
Mỗi phần bằng với1Máy đào tiền ảo
0.02599563ETH/mỗi
Bảo đảm ?
Bảo trì thiết bị khai thác sẽ được thực hiện bởi nền tảng trong quá trình bảo hành
720 ngày
Công hao ?
1kwh=1kw/h
2.2kw/h x 1bộ
Tiền điện
0.050 USD/kwh
Phí vị trí?
Phí máy móc bao gồm: cơ sở hạ tầng của mỏ khai thác, trạm biến áp, phòng chuyển trạm, đầu vào cáp, hệ thống làm mát và cơ sở hạ tầng phòng thiết bị khác.
0.00 USD/bộ
Phí bảo trì ?
Phí duy trì cũng được gọi là phí quản lý. Phí quản dùng để là bảo trì mỏ, bảo trì máy khai thác mỏ, thay thế phụ tùng cho các bộ phận thiết bị và bảo trì hệ thống làm mát. Phí quản lý được trừ vào số tiền thu được của tài sản kỹ thuật số.
9%
Ngày lên kệ
5ngày
2446.00
Hàng tồn kho :28 mỗi ?
Mỗi phần bằng với 1 Máy đào tiền ảo
Mua

Nếu bạn cần mua, bạn có thể nhấp vào nút liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng ở dưới cùng bên phải.
Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng trực tuyến và mua máy theo tỷ giá hối đoái hiện hành.