Khai thác mỏ, mỏ lớn ở nước ngoài

Cung cấp điện hai chiều 450MW, có thể được sử dụng để cấp nguồn cho 300.000 máy đào tiền ảo cùng một lúc

RHY Hiện trường mỏ

Tham số liên quan đến Hosting máy đào tiền ảo

Máy khai thác Bitcoin và máy khai thác Ethereum ở nước ngoài

 • Antminer ?
  T9 +, S9 series, L3 series, vv, có thể được quản lý nhiều loại máy khai thác
  Avalon Miner ?
  A851, A841, v.v., có thể được quản lý chi tiết loại máy chủ, để biết chi tiết xin liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng
  Pangolinminer ?
  M3、M10, v.v. có thể được quản lý nhiều loại hình thiết bị khai thác, để biết chi tiết xin liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng
 • Số tiền tối thiểu ?
  Máy đào tiền ảo hosting 1000 đơn vị
  500 bộ
  500 bộ
  500 bộ
 • Vận chuyển quốc tế ?
  Dựa trên điều kiện thực tế và quyết toán bởi các công ty logistics quốc tế của bên thứ ba
  Một với giá khoảng 3 đô la
  Một với giá khoảng 3 đô la
  Một với giá khoảng 3 đô la
 • Phân phối thu nhập
  Pool khai thác được khách hàng chỉ định
  Pool khai thác được khách hàng chỉ định
  Pool khai thác được khách hàng chỉ định
 • Thu nhập phát ra
  Ví được chỉ định của khách hàng
  Ví được chỉ định của khách hàng
  Ví được chỉ định của khách hàng
 • Tiền điện ?
  1 Độ =1kw/h
  0.036USD/kwh 0.026 USD/kwh ?
  Giá trung bình hàng tháng Hóa đơn tiền điện
  Ít hơn 3,595.683 0.026USD/kwh
  3,597.122-3,955.396 0.027USD/kwh
  3,956.835-4,315.108 0.029USD/kwh
  4,316.547-4,674.820 0.030USD/kwh
  4,676.259-5,034.532 0.032USD/kwh
  5,035.971-5,394.245 0.033USD/kwh
  5,395.683-5,753.957 0.035USD/kwh
  5,755.396-6,113.669 0.036USD/kwh
  6,115.108-6,473.381 0.037USD/kwh
  6,474.820-6,438.705 0.039USD/kwh
  6,834.532-7,192.806 0.040USD/kwh
  719.424-7,552.518 0.042USD/kwh
  7,553.957-7,912.230 0.043USD/kwh
  Lớn hơn 7,913.669 0.045USD/kwh
  0.036USD/kwh 0.026 USD/kwh ?
  Giá trung bình hàng tháng Hóa đơn tiền điện
  Ít hơn 3,595.683 0.026USD/kwh
  3,597.122-3,955.396 0.027USD/kwh
  3,956.835-4,315.108 0.029USD/kwh
  4,316.547-4,674.820 0.030USD/kwh
  4,676.259-5,034.532 0.032USD/kwh
  5,035.971-5,394.245 0.033USD/kwh
  5,395.683-5,753.957 0.035USD/kwh
  5,755.396-6,113.669 0.036USD/kwh
  6,115.108-6,473.381 0.037USD/kwh
  6,474.820-6,438.705 0.039USD/kwh
  6,834.532-7,192.806 0.040USD/kwh
  719.424-7,552.518 0.042USD/kwh
  7,553.957-7,912.230 0.043USD/kwh
  Lớn hơn 7,913.669 0.045USD/kwh
  0.036USD/kwh 0.026 USD/kwh ?
  Giá trung bình hàng tháng Hóa đơn tiền điện
  Ít hơn 3,595.683 0.026USD/kwh
  3,597.122-3,955.396 0.027USD/kwh
  3,956.835-4,315.108 0.029USD/kwh
  4,316.547-4,674.820 0.030USD/kwh
  4,676.259-5,034.532 0.032USD/kwh
  5,035.971-5,394.245 0.033USD/kwh
  5,395.683-5,753.957 0.035USD/kwh
  5,755.396-6,113.669 0.036USD/kwh
  6,115.108-6,473.381 0.037USD/kwh
  6,474.820-6,438.705 0.039USD/kwh
  6,834.532-7,192.806 0.040USD/kwh
  719.424-7,552.518 0.042USD/kwh
  7,553.957-7,912.230 0.043USD/kwh
  Lớn hơn 7,913.669 0.045USD/kwh
 • Phí hạ tầng mỏ ?
  Xây dựng mỏ, cơ sở cung cấp điện, thuế mở rộng…
  2.878USD/bộ
  2.878USD/bộ
  2.878USD/bộ
 • Phí sửa chữa phụ tùng
  Duy trì và thay thế phụ kiện
  Duy trì và thay thế phụ kiện
  Duy trì và thay thế phụ kiện
1. Trả trước hóa đơn tiền điện hai tháng (trả một cho một) và vị trí cần được đặt trên giá (yêu cầu 60 ngày để lên kệ, bao gồm 25 ngày thời gian vận chuyển hậu cần).
2, máy khai thác được lưu trữ trong mỏ RHY, được triển khai bởi các chuyên gia mỏ, làm nhiệm vụ 24 giờ.
3, bạn cần gửi thông tin cài đặt khai thác trước khi thanh toán: loại khai thác, địa chỉ ví tài sản kỹ thuật số hoặc được đặt trước khi giao hàng.
4. Sau khi máy khai thác đến trong vòng 5 ngày làm việc, việc triển khai có thể bắt đầu khai thác. Bạn có thể xem sức mạnh tính toán và thu nhập thông qua liên kết mỏ khai thác.

Quy trình Hosting máy đào tiền ảo

Đơn giản bốn bước, dễ dàng quản lý mỏ

Sau khi mua thiết bị khai thác

Chọn dịch vụ hosting

Chờ giao hàng

Để khai thác

Đến mỏ

Thiết bị khai thác được bố trí bởi các chuyên gia

Thiết bị khai thác

Thu được lợi nhuận

Hình ảnh thực tế của máy đào tiền ảo

Mỏ lớn, trung tâm khai thác RHY chuyên nghiệp

Máy biến áp 60MW ở nước ngoài được cung cấp bởi Giang Tô Hoa Bằng

Cáp và máy khai thác tiền ảo

Việc bảo trì thiết bị sẽ được thực hiện bởi nền tảng trong thời hạn bảo hành

Rèm làm mát

Hệ thống ống thải

Chuyển phòng