BTC
$39736.78

+0.86%

BTC
$ 39736.78
giá trị thị trường $ 7,511.77 tỷ
Tăng 24 giờ +0.86%
Sức mạnh tính toán của mạng 103.97 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000920 BTC / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-22.00%
ETH
$2290.62

-0.67%

ETH
$ 2290.62
giá trị thị trường $ 2,696.44 tỷ
Tăng 24 giờ -0.67%
Sức mạnh tính toán của mạng 518.87 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00003412 ETH / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+186.54%
DCR
$137.6414

+1.56%

DCR
$ 137.6414
giá trị thị trường $ 17.65 tỷ
Tăng 24 giờ +1.56%
Sức mạnh tính toán của mạng 244.15 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000892 DCR / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-64.44%
LTC
$139.65

+3.47%

LTC
$ 139.65
giá trị thị trường $ 93.81 tỷ
Tăng 24 giờ +3.47%
Sức mạnh tính toán của mạng 267.60 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00002704 LTC / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-48.91%
BCH
$505.81

+0.41%

BCH
$ 505.81
giá trị thị trường $ 95.25 tỷ
Tăng 24 giờ +0.41%
Sức mạnh tính toán của mạng 1.24 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00073348 BCH / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-85.11%
ZEC
$104

+0.70%

ZEC
URL z.cash
$ 104
giá trị thị trường $ 11.86 tỷ
Tăng 24 giờ +0.70%
Sức mạnh tính toán của mạng 4.70 GH/s
sản lượng hàng ngày 0.00063081 ZEC / K
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-21.93%
DASH
$151.78

+3.78%

DASH
URL dash.org
$ 151.78
giá trị thị trường $ 15.33 tỷ
Tăng 24 giờ +3.78%
Sức mạnh tính toán của mạng 2.93 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00027150 DASH / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-48.60%
FIL
$49.0391

-0.81%

FIL
$ 49.0391
giá trị thị trường $ 44.52 tỷ
Tăng 24 giờ -0.81%
Sức mạnh tính toán của mạng 8.20EiB
sản lượng hàng ngày 0.04066053 FIL / TiB
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

0.00%
XCH
$192.5385

+0.10%

XCH
$ 192.5385
giá trị thị trường $ 42.52 tỷ
Tăng 24 giờ +0.10%
Sức mạnh tính toán của mạng 14884.94042968 PB
sản lượng hàng ngày 0.00020507 XCH / TB
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+134.74%

Máy chủ khai thác, máy khai thác trong nước trong thời kỳ nước cao, máy chủ khai thác mỏ lớn ở nước ngoài

Lưu trữ phong thủy bắt đầu từ 0,2 nhân dân tệ, lưu trữ điện hàng năm trong nước bắt đầu từ 0,33 nhân dân tệ và lưu trữ điện hàng năm ở nước ngoài bắt đầu từ 0,23 nhân dân tệ

RHY Mine Field RHY Mine Field

Giá lưu trữ máy khai thác trong nước

Lưu trữ máy khai thác công suất tính toán cao trong nước: lưu trữ máy khai thác Ant, lưu trữ máy khai thác Avalon, lưu trữ máy khai thác Shenma, lưu trữ máy khai thác Inscore, lưu trữ máy khai thác Aixin

Kiểu máy Thời kỳ nước cao Điện hàng năm?
Giá điện hàng năm của các trạm thủy điện được cân đối giữa mùa mưa và mùa khô. Hợp đồng được ký kết đảm bảo sử dụng hết lượng điện này. Vào mùa mưa thì tính tiền điện cả năm. giá bán.
Yêu cầu hợp đồng?
Bắt đầu từ một năm của hợp đồng lưu ký, Fengshui Power có thể xác định hợp đồng lưu giữ thời kỳ nước cao năm tháng theo thời gian của thời kỳ nước cao hàng năm.
Máy khai thác Bitcoin 0.031 USD / độ 0.051 USD / độ?
Trả trước tiền điện 1 tháng, chốt giữ chỗ sau 2 tháng
      - 0.054USD / độ
Trả trước 1 tháng (từ 1000 đơn vị)
0.033 USD / độ 0.056 USD / độ Trả trước 1 tháng (từ 500 đơn vị)
0.034 USD / độ 0.057 USD / độ Trả trước 1 tháng (từ 200 đơn vị)
0.036 USD / độ 0.059 USD / độ Trả trước hóa đơn tiền điện 1 tháng
Vận hành máy khai thác thay mặt: 20 USD / bộ phí sử dụng thủ công; hoạt động khai thác thay mặt cho dịch vụ (máy chuyển mạch và hợp tác kiểm tra, v.v.), cũng có thể tự vận hành.
Mô tả tổn thất đường dây: điện công cộng và đường dây Xun tiêu thụ, cộng thêm 3% tổn thất đường dây vào lượng điện sử dụng mỗi tháng (Lưu ý: Tất cả các mỏ đều có tỷ lệ tiêu thụ đường dây công cộng Xun đồng đều.)

Máy khai thác lưu trữ ở nước ngoài tăng giá điện

Các trang trại khai thác lớn ở nước ngoài cung cấp các dịch vụ lưu trữ máy khai thác có thương hiệu như lưu trữ máy khai thác Ant, lưu trữ máy khai thác Avalon, lưu trữ máy khai thác Shenma, v.v.

 • Antminer ?
  S17, T17, v.v., vui lòng tham khảo dịch vụ khách hàng để biết chi tiết về các loại máy khai thác được quản lý
  Avalon Miner ?
  1066, 1047, v.v., vui lòng tham khảo dịch vụ khách hàng để biết chi tiết về loại máy chủ được quản lý
  Pangolinminer ?
  M21S, M20, M20S, v.v., vui lòng tư vấn dịch vụ khách hàng để biết chi tiết về các loại máy khai thác được quản lý
 • Số tiền tối thiểu ?
  Máy khai thác lưu trữ 1000 đơn vị
  500 ga tàu
  500 ga tàu
  500 ga tàu
 • Vận chuyển Quốc tế ?
  Căn cứ vào tình hình thực tế và quyết toán của công ty logistics quốc tế bên thứ ba
  Xung quanh đô la Mỹ / ga tàu
  Xung quanh đô la Mỹ / ga tàu
  Xung quanh đô la Mỹ / ga tàu
 • Chi phí Điện ?
  1 độ =1kw/h
  0.045USD / độ
  0.045USD / độ
  0.045USD / độ
 • Phí quản lý nước ngoài ?
  Bao gồm bảo trì mỏ, máy khai thác trực tuyến, triển khai máy khai thác, bảo trì máy khai thác, v.v.
  có thể tự bảo trì, bảo trì được ủy quyền là 20USD / chiếc / tháng
  có thể tự bảo trì, bảo trì được ủy quyền là 20USD / chiếc / tháng
  có thể tự bảo trì, bảo trì được ủy quyền là 20USD / chiếc / tháng
 • Phí bộ phận sửa chữa
  Bảo dưỡng và thay thế các bộ phận theo điều kiện thực tế
  Bảo dưỡng và thay thế các bộ phận theo điều kiện thực tế
  Bảo dưỡng và thay thế các bộ phận theo điều kiện thực tế
1. Thanh toán tiền điện trước hai tháng (trả một khoản cho một lần đặt cọc), và máy cần được lên kệ (mất 45 ngày để lên kệ, bao gồm cả thời gian hậu cần vận chuyển là 30 ngày).
2. Máy được lưu trữ trong mỏ của RHY, được triển khai bởi các chuyên gia khai thác và làm nhiệm vụ 24 giờ một ngày.
3. Trước khi thanh toán, bạn cần gửi thông tin cài đặt khai thác của mình: loại khai thác, địa chỉ ví tài sản kỹ thuật số hoặc cài đặt trước khi giao hàng Tốt.
4. Việc triển khai máy khai thác có thể được hoàn thành trong vòng 5 ngày làm việc sau khi hàng đến và bắt đầu khai thác. Bạn có thể kiểm tra khả năng tính toán và thu nhập thông qua liên kết của nhóm khai thác.

Quá trình lưu trữ máy khai thác

Lưu trữ máy khai thác đơn giản, dễ dàng gồm bốn bước

Sau khi mua máy khai thác

Chọn dịch vụ lưu trữ

Chờ nhận hàng

Để khai thác máy lưu trữ của tôi

Sau khi đến mỏ

Triển khai khai thác bởi các chuyên gia

Bắt đầu khai thác

Thu lợi nhuận từ máy khai thác

Hình ảnh cảnh thực do thợ đào lưu trữ

Các mỏ lớn, trung tâm lưu trữ máy khai thác RHY chuyên nghiệp

Thiết bị trạm con do người khai thác lưu trữ

Toàn cảnh lĩnh vực do thợ đào tổ chức

Bên trong mỏ do người khai thác tổ chức

hide
Mật khẩu quỹ mới
Xác nhận mật khẩu mới
Mã xác minh email
wallet_text555

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。