RHY.COM Nhà cung cấp dịch vụ khai thác và khai thác bitcoin

RHY Hiện trường mỏ
Về chúng tôi Video của tôi Hình ảnh mỏ Liên hệ chúng tôi

Hình ảnh mỏ

Mỏ di động
Trạm biến áp
Máy biến áp
Container
Chuyển phòng
Chờ ghế
Hệ thống xả
Giếng nước và bể chứa nước
Máy khai thác trong mỏ
Hệ thống lạnh
Phòng bảo trì
Mỏ đang thi công