Thông cáo pháp lý


Trang web này được tạo ra và vận hành bởi Nền tảng khai thác cho thuê máy đào tiền ảo qua Internet (sau đây gọi là Nền tảng cho thuê máy đào tiền ảo). Bất kỳ cá nhân nào truy cập trang web này, đọc bất kỳ nội dung nào, thực hiện đăng ký người dùng, tải xuống bất kỳ tài liệu nào từ trang web này hoặc sử dụng tài liệu do trang web tức là đã đồng ý với các điều khoản sau đây, các điều khoản này cấu thành thỏa thuận giữa nền tảng cho thuê máy đào tiền ảo và bạn. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang web này. Nền tảng cho thuê máy đào tiền ảo có quyền cập nhật các điều khoản sau mà không cần thông báo. Các cập nhật này cũng sẽ có giá trị ràng buộc bạn tương tự như điều khoản dưới đây. Tại bất cứ thời điểm nào và trong mọi trường hợp, nền tảng cho thuê máy đào tiền ảo đều có quyền từ chối truy cập và sử dụng trang web này đối với bất kỳ người dùng nào. Nền tảng có quyền sửa chữa, sửa đổi và cập nhật bản thông cáo này bất kỳ lúc nào.

Một, tuyên bố bản quyền Nền tảng cho thuê máy đào tiền ảo độc lập sở hữu bản quyền của tất cả tài liệu trong các trang web có liên quan của trang web này, hoặc chia sẻ bản quyền với nhà cung cấp dữ liệu đối với tài liệu chứa trong các trang web có liên quan của trang web này. Nếu không có sư cho phép bằng văn bản của Nền tảng, bất luận đối tượng nào cũng không có quyền sao chép, bắt chước bất kỳ nội dung gì có trên trang web để phục vụ trên các nền tảng không phải của chúng tôi.
Các tên miền, nhãn hiệu, văn bản, nội dung hình ảnh và âm thanh, đồ họa và hình ảnh trên trang web này được bảo vệ bởi các luật liên quan đến nhãn hiệu và bản quyền. Không doanh nghiệp hoặc cá nhân nào được quyền sao chép hoặc truyền tải các nội dung tren dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Nền tảng cho thuê máy đào tiền ảo. Bất kỳ hành vi sử dụng trái phép trang web này sẽ vi phạm các điều khoản của Luật Bản quyền của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các luật và quy định có liên quan khác cũng như các công ước quốc tế có liên quan.

Thứ hai, bảo vệ quyền riêng tư của người dùng Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và sẽ không thu thập thông tin người dùng mà không có sự đồng ý của người dùng. Đối với tên người dùng, email, thông tin và địa chỉ cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ, chúng tôi hứa sẽ không bán hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của người dùng.
Nền tảng cho thuê máy đào tiền ảo sẽ không công bố hoặc truyền bá bất kỳ thông tin nào được đăng ký bởi người dùng trên trang web này, ngoại trừ trong các trường hợp sau: nền tảng wil-2
1. Nhận được sự cho phép trước từ người sử dụng;
2. Theo phán quyết của tòa án, các thể chế trọng tài, và các thủ tục pháp lý khác;
3. Phù hợp với các yêu cầu của cơ quan nhà nước có liên quan;
4. Người dùng vi phạm các điều khoản sử dụng hoặc có các hành vi khác gây hại đến lợi ích của nền tảng cho thuê máy đào tiền ảo;
5. Các luật và quy định khác có liên quan.
Nếu người dùng muốn sử dụng các dịch vụ cần phải đăng ký trên trang web này và đồng ý với các điều sau: Cung cấp thông tin đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ của bản thân theo yêu cầu khi đăng ký dịch vụ của trang web này và tùy thời cập nhật thông tin đăng ký để đảm bảo rằng thông tin đó là Chân thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ lỗi thông tin lỗi, sai lệch, lỗi thời hoặc không đầy đủ hoặc gây hiểu lầm hoặc nếu trang web của chúng tôi có lý do nghi ngờ rằng thông tin trên không chính xác, sai lệch, lỗi thời hoặc không đầy đủ hoặc gây hiểu lầm, trang web này có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối việc bạn sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của các dịch vụ được cung cấp trên trang web này, hiện tại và trong tương lai.

Thứ ba, thương hiệu và tuyên bố tên miền Tất cả các mẫu và văn tự nhãn hiệu của nền tảng cho thuê máy đào tiền ảo được sử dụng trên trang web nền tảng cho thuê máy đào tiền ảo (www.rhy.com) là thương hiệu đã đăng ký hoặc là thương hiệu của nền tảng cho thuê máy đào tiền ảo ở Trung Quốc hoặc các quốc gia khác. Nếu chưa được Nền tảng cho thuê máy đào tiền ảo ủy quyền bằng văn bản, không một đơn vị hoặc cá nhân nào được phép sử dụng các nhãn hiệu này dưới bất cứ hình thức nào.
Tên miền của trang web Nền tảng cho thuê máy đào tiền ảo www.rhy.com thuộc sở hữu của Nền tảng cho thuê máy đào tiền ảo. Không một đơn vị hoặc cá nhân nào được quyền sử dụng tên miền này mà không có sự cho phép bằng văn bản của Nền tảng cho thuê máy đào tiền ảo.

Thứ tư, các điểm chỉ hướng liên kết trang web. Nếu bạn muốn tạo liên kết đến trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi; bạn chỉ có thể liên kết đến trang web này sau khi được sự cho phép bằng văn bản của Nền tảng cho thuê máy đào tiền ảo. Sau khi liên kết được thiết lập, nếu Nền tảng cho thuê máy đào tiền ảo xem xét rằng liên kết không còn phù hợp theo tình huống khách quan, chúng tôi có quyền hủy bỏ giấy phép đã cấp cho liên kết. Khi liên kết đến trang web này, hãy chắc chắn sử dụng liên kết văn bản (chẳng hạn như sự cho phép bằng văn bản của Nền tảng cho thuê máy đào tiền ảo. Việc sử dụng các mẫu và phương thức liên kết văn bản đối với Nền tảng cho thuê máy đào tiền ảo đều bị cấm); hãy nhấp vào liên kết trang web này để mở cửa sổ hiển thị mới do Biểu mẫu không thể hiển thị trong khuôn khổ của trang web của liên kết.

V. Miễn trừ trách nhiệm Người dùng hiểu và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, Nền tảng cho thuê máy đào tiền ảo sẽ không chịu trách nhiệm về các vấn đề sau:
(1) mất giao dịch;
(2) tổn thất về lợi nhuận giao dịch hoặc hợp đồng;
(3) nghiệp vụ bị gián đoạn;
(4) mất thông tin;
(5) Thiệt hại hoặc mất dữ liệu;
(6) Mất năng lực hoặc rút khỏi thị trường;
(7) Các nhân tố chính sách gây thiệt hại;
(8) Bất khả kháng gây ra mất mát;
Kể từ thuở khai sinh, Nền tảng cho thuê máy đào tiền ảo đã nỗ lực hết mình để phục vụ ngành công nghiệp khai thác bitcoin, cung cấp các dịch vụ toàn diện cho giới đào tiền ảo, từ việc mua sắm, bảo trì và sửa chữa thiết bị khai thác, triển khai mỏ và mua lại doanh thu. Theo khái niệm đầu tư “Dịch vụ khai thác điện toán đám mây” từ hoạt động nội bộ đến hoạt động chính thức ngày nay, và tôn trọng phương châm “cự tuyệt việc phân phối không đầy đủ lợi ích, hoạt động điện toán công khai và minh bạch”, sự đổi mới này nhằm xây dựng mạng lưới toàn cầu cho người dùng. Nền tảng dịch vụ điện toán chất lượng cao nhất, cung cấp các dịch vụ giao dịch điện toán chất lượng cao nhằm hỗ trợ bạn bè và khách hàng của chúng tôi, giúp tối đa hóa doanh thu.
Mọi hành vi sử dụng Nền tảng cho thuê máy đào tiền ảo dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả việc sử dụng trực tiếp và sử dụng gián tiếp) đều được coi là đã chấp nhận và tán thành tuyên bố này. Nội dung của tuyên bố này được căn cứ theo các luật liên quan của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và nội dung của tuyên bố này sẽ được giải thích và áp dụng theo các luật liên quan của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.