BTC
$43553.96

+7.53%

BTC
URL bitcoin.org
$ 43553.96
giá trị thị trường $ 8,200.94 tỷ
Tăng 24 giờ +7.53%
Sức mạnh tính toán của mạng 134.37 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000662 BTC / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+0.81%
ETH
$3067.7

+12.62%

ETH
URL ethereum.org
$ 3067.7
giá trị thị trường $ 3,612.59 tỷ
Tăng 24 giờ +12.62%
Sức mạnh tính toán của mạng 679.12 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00002086 ETH / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+275.04%
DCR
$117.0303

+10.18%

DCR
URL decred.org
$ 117.0303
giá trị thị trường $ 14.89 tỷ
Tăng 24 giờ +10.18%
Sức mạnh tính toán của mạng 290.67 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000613 DCR / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-57.67%
LTC
$160.95

+9.09%

LTC
URL litecoin.com
$ 160.95
giá trị thị trường $ 107.47 tỷ
Tăng 24 giờ +9.09%
Sức mạnh tính toán của mạng 331.54 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00002175 LTC / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-36.71%
BCH
$545.36

+8.52%

BCH
URL bitcoincash.org
$ 545.36
giá trị thị trường $ 102.03 tỷ
Tăng 24 giờ +8.52%
Sức mạnh tính toán của mạng 1.65 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00054888 BCH / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-80.19%
ZEC
$120.94

+10.00%

ZEC
URL z.cash
$ 120.94
giá trị thị trường $ 13.74 tỷ
Tăng 24 giờ +10.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 5.13 GH/s
sản lượng hàng ngày 0.00053625 ZEC / K
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-14.78%
DASH
$175.07

+11.80%

DASH
URL dash.org
$ 175.07
giá trị thị trường $ 17.62 tỷ
Tăng 24 giờ +11.80%
Sức mạnh tính toán của mạng 3.80 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00022654 DASH / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-33.33%
FIL
$74.3445

+7.05%

FIL
URL filscout.io
$ 74.3445
giá trị thị trường $ 79.35 tỷ
Tăng 24 giờ +7.05%
Sức mạnh tính toán của mạng 11.29EiB
sản lượng hàng ngày 0.02906436 FIL / TiB
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

0.00%
XCH
$211.425

+6.09%

XCH
URL chia.net
$ 211.425
giá trị thị trường $ 1.87 tỷ
Tăng 24 giờ +6.09%
Sức mạnh tính toán của mạng 14884.94042968 PB
sản lượng hàng ngày 0.00020270 XCH / TB
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+134.74%

Tuyên bố


Trang web này được tạo và vận hành và duy trì bởi nền tảng cho thuê máy khai thác trực tuyến trên Internet (sau đây được gọi là nền tảng cho thuê máy khai thác). Bất kỳ ai truy cập trang web này, đọc bất kỳ nội dung nào, thực hiện đăng ký người dùng, tải xuống bất kỳ tài liệu nào từ trang web này hoặc sử dụng thông tin do trang web này cung cấp có nghĩa là người đó đồng ý tuân theo các điều khoản sau đây. Các điều khoản này tạo thành một thỏa thuận giữa nền tảng cho thuê máy khai thác và bạn. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản này, không sử dụng trang web này. Nền tảng cho thuê máy khai thác có quyền cập nhật các điều khoản sau đây bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và những cập nhật này cũng sẽ hạn chế bạn. Vào bất kỳ lúc nào và trong bất kỳ trường hợp nào, nền tảng cho thuê máy khai thác có quyền từ chối bất kỳ người dùng nào truy cập hoặc sử dụng trang web này. Nền tảng cho thuê máy khai thác có quyền chỉnh sửa, sửa đổi và cập nhật tuyên bố này bất kỳ lúc nào.

Đầu tiên, tuyên bố về bản quyền Nền tảng cho thuê máy khai thác sở hữu độc lập bản quyền của tất cả các tài liệu trong các trang có liên quan của trang web này hoặc cùng sở hữu bản quyền của các tài liệu trên các trang liên quan của trang web này. Không có nền tảng cho thuê máy khai thác Với sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của trang web, không ai có thể sao chép bất kỳ nội dung nào trên trang web này hoặc sao chép nội dung đó trên máy chủ của nền tảng cho thuê máy không khai thác.
Tên miền, nhãn hiệu, văn bản, video có trong trang web này Nội dung hình ảnh và âm thanh, đồ họa và hình ảnh được bảo vệ bởi luật thương hiệu và bản quyền. Nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của nền tảng cho thuê máy khai thác, không công ty hoặc cá nhân nào có thể sao chép hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức sử dụng trái phép nào trang web này Sẽ vi phạm "Luật Bản quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và các luật và quy định khác có liên quan cũng như các quy định của các công ước quốc tế có liên quan.

Thứ hai, bảo vệ quyền riêng tư của người dùng Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của đa số người dùng. Chúng tôi không thu thập thông tin người dùng mà không có sự đồng ý của người dùng. Đối với tên người dùng, e-mail, thông tin và địa chỉ, v.v. chúng tôi có được do nhu cầu dịch vụ, chúng tôi hứa Người dùng cho phép nó và không bán hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào.
Nền tảng cho thuê máy khai thác sẽ không xuất bản hoặc phổ biến bất kỳ thông tin nào mà người dùng đã đăng ký trên trang web này, ngoại trừ các trường hợp sau:
1. Có được sự cho phép rõ ràng từ người dùng trước;
2. Theo phán quyết hoặc phán quyết của tòa án, tổ chức trọng tài và các thủ tục tư pháp khác;
3. Theo yêu cầu của cơ quan chính phủ có liên quan;
4. Người dùng vi phạm các quy định của điều khoản sử dụng hoặc có các thiệt hại khác Hành vi của nền tảng cho thuê máy khai thác;
5. Các yêu cầu khác của pháp luật và quy định có liên quan.
Nếu người dùng muốn sử dụng các dịch vụ cần đăng ký trên trang web này, họ nên đồng ý với những điều sau: theo mẫu đăng ký dịch vụ của trang web này Nhắc cung cấp thông tin đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ của riêng bạn, đồng thời cập nhật thông tin đăng ký bất cứ lúc nào để đảm bảo rằng đó là thông tin đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin sai, sai, lỗi thời hoặc không đầy đủ hoặc gây hiểu nhầm Hoặc trang web này có lý do để nghi ngờ rằng thông tin nói trên là sai, sai, lỗi thời hoặc không đầy đủ hoặc gây hiểu nhầm, trang web này có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn, và từ chối bạn sử dụng trang web này ngay bây giờ và trong tương lai Tất cả hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ.

Thứ ba, tuyên bố về nhãn hiệu và tên miền Tất cả các mẫu nền tảng cho thuê máy khai thác và nhãn hiệu từ được sử dụng trên trang web nền tảng cho thuê máy khai thác (www.rhy.com) đều là nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của nền tảng cho thuê máy khai thác ở Trung Quốc hoặc các quốc gia khác. Nền tảng cho thuê máy khai thác được ủy quyền bằng văn bản và không đơn vị hoặc cá nhân nào có thể sử dụng các nhãn hiệu trên dưới bất kỳ hình thức nào.
Tên miền của trang web cho thuê máy khai thác www.rhy.net thuộc sở hữu của nền tảng cho thuê máy khai thác. Nếu không có sự ủy quyền bằng văn bản của nền tảng cho thuê máy khai thác, Không một đơn vị hay cá nhân nào được sử dụng.

Thứ tư, điểm liên kết trang web Nếu bạn muốn tạo liên kết đến trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi; bạn có thể liên kết đến trang web này sau khi được sự cho phép bằng văn bản của nền tảng cho thuê máy khai thác. Sau khi liên kết được thiết lập, chẳng hạn như nền tảng cho thuê máy khai thác theo Nếu hoàn cảnh khách quan xét thấy liên kết không còn phù hợp thì có quyền hủy bỏ quyền đối với liên kết. Khi liên kết đến trang web này, hãy đảm bảo sử dụng liên kết văn bản (chẳng hạn như văn bản cho phép của nền tảng cho thuê máy khai thác, cấm sử dụng đồ họa và văn bản của nền tảng cho thuê máy khai thác Phương pháp liên kết); Việc nhấp vào liên kết của trang web này phải được đặt để hiển thị trong cửa sổ khác và không thể hiển thị bên trong khung của trang web liên kết.

V. Miễn trách nhiệm Người dùng hiểu và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, nền tảng cho thuê máy khai thác sẽ không chịu trách nhiệm về những vấn đề sau:
(1) lỗ giao dịch;
(2) lợi nhuận giao dịch hoặc hợp đồng Mất mát;
(3) Gián đoạn kinh doanh;
(4) Mất thông tin;
(5) Thiệt hại hoặc mất dữ liệu;
(6) Mất khả năng tính toán hoặc rút khỏi thị trường;
( 7) Các yếu tố chính sách gây ra tổn thất;
(8) Nguyên nhân bất khả kháng gây ra tổn thất;
Nền tảng cho thuê máy khai thác đã cam kết phục vụ ngành công nghiệp khai thác Bitcoin kể từ khi thành lập, từ mua sắm máy khai thác, bảo trì và sửa chữa, triển khai mỏ và doanh thu Các sàn giao dịch, v.v. cung cấp các dịch vụ toàn diện cho người khai thác. Hướng đến "dịch vụ khai thác sức mạnh điện toán đám mây" từ hoạt động nội bộ đến hoạt động chính thức ngày nay, duy trì triết lý đầu tư "từ chối phân phối không đầy đủ lợi ích và vận hành sức mạnh điện toán theo cách mở và minh bạch", Sự đổi mới này cũng nhằm mục đích xây dựng nền tảng dịch vụ sức mạnh điện toán chất lượng cao nhất thế giới cho đa số người dùng, cung cấp dịch vụ giao dịch sức mạnh điện toán chất lượng cao để bạn bè và khách hàng ủng hộ chúng tôi có thể tối đa hóa lợi nhuận của họ.
Đăng nhập bằng mọi cách ở đâu Hoặc sử dụng (bao gồm sử dụng trực tiếp và sử dụng gián tiếp) nền tảng cho thuê máy khai thác, được coi là sự chấp nhận và công nhận tuyên bố này. Nội dung của tuyên bố này được thực hiện theo luật có liên quan của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nội dung của tuyên bố này sẽ được diễn giải và giải thích theo các luật liên quan của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Được áp dụng.

hide
Mật khẩu quỹ mới
Xác nhận mật khẩu mới
Mã xác minh email
Không thể nhận CAPTCHA?

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。