BTC
$66599.93

-0.01%

BTC
URL bitcoin.org
$ 66599.93
giá trị thị trường $ 14,012.23 tỷ
Tăng 24 giờ -0.01%
Sức mạnh tính toán của mạng 567.37 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000075 BTC / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+325.67%
DCR
$18.0573

0.00%

DCR
URL decred.org
$ 18.0573
giá trị thị trường $ 3.80 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 11.69 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.21580310 DCR / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-98.30%
LTC
$79.22

0.00%

LTC
URL litecoin.com
$ 79.22
giá trị thị trường $ 66.62 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 924.29 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000347 LTC / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+76.46%
BCH
$431.17

-0.08%

BCH
URL bitcoincash.org
$ 431.17
giá trị thị trường $ 90.78 tỷ
Tăng 24 giờ -0.08%
Sức mạnh tính toán của mạng 3.35 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00012474 BCH / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-59.78%
ZEC
$22.78

0.00%

ZEC
URL z.cash
$ 22.78
giá trị thị trường $ 4.80 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 6.46 GH/s
sản lượng hàng ngày 0.00041132 ZEC / K
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+7.31%
DASH
$25.91

-0.08%

DASH
URL dash.org
$ 25.91
giá trị thị trường $ 4.91 tỷ
Tăng 24 giờ -0.08%
Sức mạnh tính toán của mạng 1.42 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00010085 DASH / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-75.09%
ETC
$25.2343

-0.10%

ETC
$ 25.2343
giá trị thị trường $ 53.34 tỷ
Tăng 24 giờ -0.10%
Sức mạnh tính toán của mạng 171.90 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00007301 ETC / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-5.07%
Sức mạnh điện toán đám mây BTC (365 ngày)

Sức mạnh điện toán đám mây BTC (365 ngày)

Loại bămBTC
Chi phí ĐiệnBao gồm365số ngày có điện
Doanh thu hàng ngày ước tính
?

1 T/Phần

0.00000075 BTC/Phần
Số tiền
- +
Trên thực tế đã thanh toán
$36.97 $124.00
Sức mạnh điện toán đám mây BTC (365 ngày)
Chi tiết Sản phẩm

1. Thông báo mua hàng

Trước khi đặt hàng, vui lòng tìm hiểu kỹ sản phẩm, nếu không rõ vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng. Một khi đơn hàng được đặt, có nghĩa là sản phẩm đã được chấp thuận và sẽ không được hoàn lại tiền

2. Điện toán đầu ra

Để biết thu nhập từ khai thác sức mạnh tính toán, vui lòng tham khảo nhóm khai thác poolin: https://www.poolin.com/

3. Quyết toán đầu ra

Thu nhập ước tính được tính từ hoạt động thực tế của mạng tài sản kỹ thuật số và sẽ thay đổi động chỉ để tham khảo; thu nhập thực tế của hoạt động khai thác là thu nhập của tài sản kỹ thuật số sau khi thu nhập khai thác được khấu trừ từ phí xử lý nhóm khai thác. Tham khảo tiêu chuẩn tính phí xử lý hồ bơi: https: //help.poolin.com/hc/zh-cn/articles/360006827932; doanh thu khai thác được ghi lại mỗi phút và sản lượng khai thác của ngày hôm qua được tính vào 14:00 giờ Bắc Kinh hàng ngày và được phân phối hàng ngày (24h). Thu nhập chỉ có thể được rút khi đạt đến số tiền mà nền tảng chỉ định.

4. Quyền sở hữu máy khai thác

Nếu công suất tính toán BTC đạt đến 10T và thời gian thuê đạt tổng cộng 720 ngày, thì công suất tính toán tương ứng sẽ được cho đi nhưng máy khai thác mô hình không tương ứng; hợp đồng thuê công suất tính toán dưới 720 ngày sẽ không được cung cấp tài sản các quyền. Sức mạnh tính toán của GPU đạt 220M và thời gian thuê đã hết hạn trong 4 năm, các quyền tài sản của máy khai thác sẽ được trình bày; những người dưới 4 năm không có quyền tài sản. Việc cho thuê sức mạnh tính toán bằng các đơn vị tiền tệ khác ngoài BTC và GPU không mang lại quyền tài sản. Quyền tài sản của máy khai thác được áp dụng trong vòng 30 ngày sau khi hết thời hạn thuê, và người không nộp đơn sẽ được coi là đã từ bỏ quyền tài sản. Các máy khai thác đăng ký nhận sẽ được vận chuyển từ các mỏ trên khắp thế giới sau khi hết thời hạn thuê và người sử dụng sẽ chịu chi phí hậu cần quốc tế / nội địa. Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thời hạn bảo hành của máy khai thác vật lý là 180 ngày và đã hết hạn bảo hành khi nó được đưa ra khỏi kệ. (Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tất cả các máy khai thác được tặng không được đảm bảo phù hợp với mô hình đặt hàng và giá trị công suất tính toán lý thuyết toàn diện không thấp hơn giá trị công suất tính toán theo đơn đặt hàng)

5. Chấm dứt hợp đồng

Sau khi hết hạn hợp đồng sẽ tự động chấm dứt và sẽ không được hoàn lại tiền nếu chấm dứt sớm. Cảm ơn bạn đã thông cảm.

6. Cảnh báo rủi ro

Giá của tài sản kỹ thuật số thường biến động mạnh và độ khó khai thác của mỗi loại tiền tệ sẽ được điều chỉnh thường xuyên. Giá tiền tệ giảm hoặc độ khó tăng lên sẽ dẫn đến giảm lợi nhuận từ sản lượng khai thác của mỗi máy công suất tính toán. Bất kể là từ góc độ tài sản kỹ thuật số hay tiền tệ hợp pháp, sản phẩm này không đảm bảo rằng người dùng có thể hoàn vốn. Người dùng cần đánh giá cẩn thận khả năng chấp nhận rủi ro của họ và đầu tư vào khai thác tài sản kỹ thuật số trong phạm vi kiểm soát rủi ro có thể chấp nhận được.


Nền tảng này bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về các điều khoản của hợp đồng này.


sự chỉ rõ-cpy
Tỷ lệ hoàn vốn tĩnh
0% ?
[Thu nhập Hiện tại]:" Theo giá tiền tệ hiện tại "nhân với" sản lượng công suất tính toán hiện tại "nhân với" thời gian thuê "bằng" thu nhập ". [Tỷ lệ hoàn vốn đầu ra]:" thu nhập ròng " (Doanh thu giá máy khai thác - tổng chi phí điện = thu nhập ròng), chia cho "chi phí" (chi phí = giá máy khai thác + tổng chi phí điện) = "tỷ lệ hoàn vốn".
to 0% ?
[Lợi nhuận cao nhất]:" Giá cao nhất từng thấy trên các sàn giao dịch chính thống "nhân với" sản lượng điện toán trong ngày "nhân với" thời gian thuê "bằng" lợi nhuận cao nhất ". [Tỷ lệ hoàn vốn đầu ra] : "Thu nhập ròng" (doanh thu-giá máy khai thác-tổng chi phí điện = thu nhập ròng), chia cho "chi phí" (chi phí = giá máy khai thác + tổng chi phí điện) = "tỷ lệ hoàn vốn".
Chi phí băm
36.97USD
Chi phí Điện
Bao gồm365số ngày có điện
Doanh thu hàng ngày ước tính ?
Mỗi phần bằng
0.00000075 BTC/Phần
Khoảng thời gian
365 ngày
Nhận điểm?
Mua sản phẩm và kiếm điểm. Có các phần thưởng khác nhau khi chi tiêu" 100USD: nhận được 1 điểm "và chi tiêu" 100USD: nhận được 2 điểm ".
0.26Điểm
Phí quản lý ?
Phí quản lý là phí do nền tảng tính phí để bảo trì mỏ, sửa chữa máy khai thác, thay thế các bộ phận của máy khai thác và bảo trì hệ thống làm mát mỏ. Phí quản lý là từ tài sản kỹ thuật số Phí quản lý được trừ vào thu nhập.
0%
Ngày trực tuyến
Hiệu quả ngay lập tức
Bài đánh giá

Đánh giá sản phẩm này

  • Hài lòng
Không nhiều hơn140từ
Gửi
100 % Tỷ lệ hài lòng
khen ngợi
100%
trung bình
0%
phê bình
0%

Ho comprato questo prodotto un mese fa e mi sento bene.

Người đánh giá:Antonio 2019-08-19
hide
EST, Monday to Friday, 9AM to 5PM

Service

Mật khẩu quỹ mới
Xác nhận mật khẩu mới
Mã xác minh email
Không thể nhận CAPTCHA?

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。