BTC
$34573.24

-3.86%

BTC
$ 34573.24
giá trị thị trường $ 6,503.71 tỷ
Tăng 24 giờ -3.86%
Sức mạnh tính toán của mạng 124.80 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000631 BTC / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-6.37%
ETH
$2123.53

-5.30%

ETH
$ 2123.53
giá trị thị trường $ 2,482.05 tỷ
Tăng 24 giờ -5.30%
Sức mạnh tính toán của mạng 547.56 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00002722 ETH / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+202.39%
DCR
$121.4667

-0.69%

DCR
$ 121.4667
giá trị thị trường $ 15.62 tỷ
Tăng 24 giờ -0.69%
Sức mạnh tính toán của mạng 220.96 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00001163 DCR / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-67.82%
LTC
$149.24

-5.21%

LTC
$ 149.24
giá trị thị trường $ 99.94 tỷ
Tăng 24 giờ -5.21%
Sức mạnh tính toán của mạng 319.92 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00002297 LTC / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-38.92%
BCH
$533.02

-6.92%

BCH
$ 533.02
giá trị thị trường $ 99.99 tỷ
Tăng 24 giờ -6.92%
Sức mạnh tính toán của mạng 2.04 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00042487 BCH / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-75.51%
ZEC
$125.86

-3.87%

ZEC
URL z.cash
$ 125.86
giá trị thị trường $ 14.32 tỷ
Tăng 24 giờ -3.87%
Sức mạnh tính toán của mạng 5.39 GH/s
sản lượng hàng ngày 0.00056804 ZEC / K
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-10.47%
DASH
$147.35

-5.02%

DASH
URL dash.org
$ 147.35
giá trị thị trường $ 14.83 tỷ
Tăng 24 giờ -5.02%
Sức mạnh tính toán của mạng 5.57 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00014254 DASH / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-2.28%
FIL
$61.22

-6.79%

FIL
$ 61.22
giá trị thị trường $ 83.80 tỷ
Tăng 24 giờ -6.79%
Sức mạnh tính toán của mạng 6.58EiB
sản lượng hàng ngày 0.05212917 FIL / TiB
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

0.00%
XCH
$352.9242

-9.70%

XCH
$ 352.9242
giá trị thị trường $ 77.42 tỷ
Tăng 24 giờ -9.70%
Sức mạnh tính toán của mạng 14884.94042968 PB
sản lượng hàng ngày 0.00027903 XCH / TB
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+134.74%

Sử dụng " core "để bảo vệ an ninh tài sản

Sử dụng " core "để bảo vệ an ninh tài sản và sử dụng công nghệ xác minh ngoại tuyến để bảo vệ tài sản kỹ thuật số của bạn!

Ví CCcoin, mạnh mẽ và dễ vận hành!

Dễ dàng quản lý BTC, USDT, ETH, BCH, BSV, DASH, LTC ...

Tìm hiểu thêm

Trao đổi tiền tệ, an toàn và nhanh chóng

BTC cho USDT, BCH, ETH, LTC, ZEC, DASH và các loại tiền tệ chính khác hoán đổi nhanh và các lệnh đang chờ xử lý

Tìm hiểu thêm

Máy di chuyển các viên gạch

Các địa chỉ toàn cầu và các hoạt động giao dịch sử dụng tài sản kỹ thuật số đang tăng lên, hãy kiếm sự khác biệt để di chuyển các viên gạch

Tìm hiểu thêm

Ví phần cứng CCcoin. Sử dụng " core "để bảo vệ an ninh tài sản, sử dụng công nghệ xác minh ngoại tuyến để hộ tống bạn và ngăn chặn xâm nhập.

Tìm hiểu thêm
hide
Mật khẩu quỹ mới
Xác nhận mật khẩu mới
Mã xác minh di động

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。