BTC
$48678.22

-0.11%

BTC
URL bitcoin.org
$ 48678.22
giá trị thị trường $ 9,567.30 tỷ
Tăng 24 giờ -0.11%
Sức mạnh tính toán của mạng 153.97 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000563 BTC / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+15.52%
ETH
$4116.37

-0.11%

ETH
URL ethereum.org
$ 4116.37
giá trị thị trường $ 5,079.61 tỷ
Tăng 24 giờ -0.11%
Sức mạnh tính toán của mạng 801.70 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00001573 ETH / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+342.73%
DCR
$97.0711

0.00%

DCR
URL decred.org
$ 97.0711
giá trị thị trường $ 13.65 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 322.11 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000685 DCR / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-53.09%
LTC
$153.27

-0.25%

LTC
URL litecoin.com
$ 153.27
giá trị thị trường $ 110.23 tỷ
Tăng 24 giờ -0.25%
Sức mạnh tính toán của mạng 316.07 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00002317 LTC / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-39.66%
BCH
$449.49

-0.17%

BCH
URL bitcoincash.org
$ 449.49
giá trị thị trường $ 88.52 tỷ
Tăng 24 giờ -0.17%
Sức mạnh tính toán của mạng 1.60 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00057488 BCH / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-80.79%
ZEC
$174.12

-0.32%

ZEC
URL z.cash
$ 174.12
giá trị thị trường $ 23.90 tỷ
Tăng 24 giờ -0.32%
Sức mạnh tính toán của mạng 6.46 GH/s
sản lượng hàng ngày 0.00035436 ZEC / K
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+7.31%
DASH
$131.4

-0.17%

DASH
URL dash.org
$ 131.4
giá trị thị trường $ 14.29 tỷ
Tăng 24 giờ -0.17%
Sức mạnh tính toán của mạng 3.71 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00023883 DASH / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-34.91%
FIL
$38.209

-0.16%

FIL
URL filecoin.io
$ 38.209
giá trị thị trường $ 79.60 tỷ
Tăng 24 giờ -0.16%
Sức mạnh tính toán của mạng 13.94EiB
sản lượng hàng ngày 0.02251033 FIL / TiB
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

0.00%
XCH
$103.6289

-5.69%

XCH
URL chia.net
$ 103.6289
giá trị thị trường $ 0.95 tỷ
Tăng 24 giờ -5.69%
Sức mạnh tính toán của mạng 14884.94042968 PB
sản lượng hàng ngày 0.00020650 XCH / TB
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+134.74%
 • 01Xác minh địa chỉ email
 • 02Đặt lại mật khẩu của bạn
 • hide

  Telegram

  Mật khẩu quỹ mới
  Xác nhận mật khẩu mới
  Mã xác minh email
  Không thể nhận CAPTCHA?

  请升级浏览器版本

  你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。