BTC
$44869.99

-3.83%

BTC
$ 44869.99
giá trị thị trường $ 8,330.61 tỷ
Tăng 24 giờ -3.83%
Sức mạnh tính toán của mạng 154.86 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000579 BTC / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+16.18%
ETH
$1358.41

-7.72%

ETH
$ 1358.41
giá trị thị trường $ 1,555.62 tỷ
Tăng 24 giờ -7.72%
Sức mạnh tính toán của mạng 396.71 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00006172 ETH / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+119.08%
DCR
$133

-1.51%

DCR
$ 133
giá trị thị trường $ 15.86 tỷ
Tăng 24 giờ -1.51%
Sức mạnh tính toán của mạng 413.47 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000567 DCR / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-39.79%
LTC
$160.13

-7.14%

LTC
$ 160.13
giá trị thị trường $ 102.39 tỷ
Tăng 24 giờ -7.14%
Sức mạnh tính toán của mạng 288.01 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00002530 LTC / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-45.02%
BCH
$456.85

-6.27%

BCH
$ 456.85
giá trị thị trường $ 84.54 tỷ
Tăng 24 giờ -6.27%
Sức mạnh tính toán của mạng 1.42 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00061577 BCH / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-82.95%
ZEC
$114.18

-5.58%

ZEC
URL z.cash
$ 114.18
giá trị thị trường $ 10.18 tỷ
Tăng 24 giờ -5.58%
Sức mạnh tính toán của mạng 7.43 GH/s
sản lượng hàng ngày 0.00037134 ZEC / K
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+23.42%
DASH
$198.38

-7.86%

DASH
URL dash.org
$ 198.38
giá trị thị trường $ 19.03 tỷ
Tăng 24 giờ -7.86%
Sức mạnh tính toán của mạng 5.59 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00015732 DASH / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-1.93%
GRD
$0.002471

-7.94%

GRD
URL grd.com
$ 0.002471
giá trị thị trường $ 2.55 tỷ
Tăng 24 giờ -7.94%
Sức mạnh tính toán của mạng 0.54 GH/s
sản lượng hàng ngày 3.50910417 GRD / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-76.52%
FIL
$36.33

+0.91%

FIL
$ 36.33
giá trị thị trường $ 33.30 tỷ
Tăng 24 giờ +0.91%
Sức mạnh tính toán của mạng 2.81 EiB
sản lượng hàng ngày 0.04516755 FIL / TiB
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

0.00%
Hashrate ZEC

Hashrate ZEC

Loại bămZEC
Chi phí ĐiệnBao gồm365số ngày có điện
Doanh thu hàng ngày ước tính
?

5 K/Phần

0.00185670 ZEC/Phần
Số tiền
- +
Trên thực tế đã thanh toán
$66.26 $154.08
Chi tiết Sản phẩm

1. Instruksi pembelian

Anggota sebelum menempatkan perintah, silakan memahami dengan hati-hati produk, tidak jelas dapat konsultasi layanan pelanggan.Setelah pesanan ditempatkan, itu berarti bahwa produk telah disetujui dan tidak ada restitution.

2. Output komputer

Penghasilan tambang dari tenaga pengiraan dapat merujuk ke kolamhttps://www.poolin.com/

3. Pengaturan keluaran

Perkiraan pendapatan dihitung oleh operasi sebenarnya jaringan aset digital, yang akan berubah secara dinamik hanya untuk referensi; pendapatan tambang sebenarnya adalah pendapatan aset digital setelah mengurangi biaya proses kolam tambang dari pendapatan tambang, dan standar pendapatan biaya layanan kolam tambang disebut sebagai berikut:https://help.poolin.com/hc/zh-cn/articles/360006827932Penghasilan pertambangan direkam setiap menit, dan penggalian kemarin diselesaikan jam 14:00 Beijing setiap hariSumber daya mineral didistribusikan sehari (24 jam).Hanya ketika pendapatan mencapai jumlah yang ditentukan oleh platform bisa ditarik.

4. Hak properti mesin pertambangan

Jika kekuatan komputer BTC mencapai 10 t dan istilah sewa mencapai 720 hari, itu akan memberikan kekuatan komputer yang sama tetapi tidak model yang sama mesin tambang; jika kekuatan pengiraan kurang dari 720 hari, hak properti tidak akan diberikan kepada sewa.Jika kekuatan komputer GPU mencapai 220 m dan istilah sewa lebih dari 4 tahun, hak properti mesin tambang akan diberikan; jika istilah sewa kurang dari 4 tahun, tidak akan ada hak properti.Bagi valuta bukan BTC dan GPU, jika periode penyewaan akumulatif lebih dari 3 tahun, dan nilai penyewaan tidak lebih rendah dari nilai mesin pertambangan tunggal, hak properti mesin pertambangan akan ditemukan, sebaliknya hak properti tidak akan diberikan.Hak properti mesin penambangan akan diterapkan dalam 30 hari setelah habis penyewaan. Jika aplikasi tidak dibuat, hak properti akan dianggap ditinggalkan.Mesin yang mengajukan pengiriman akan disediakan dari tambang global setelah istilah sewa, dan biaya logistik internasional / domestik akan dibayar oleh pengguna.Pernyataan: shelf life bagi penambang fisik adalah 180 hari, dan telah dijamin ketika ia keluar dari rak.(pernyataan: semua mesin yang ditemukan tidak dijamin untuk konsisten dengan model dari perintah, dan nilai komprensif teori kalkulasi kekuatan tidak lebih rendah dari yang dari perintah.)

5. Penghentian kontrak

Kontrak akan dihentikan secara otomatis setelah kehabisan batas tidak akan ada pembayaran terlebih dahulu terima kasih atas pemahaman Anda.

6. Tip risiko

Harga aset digital sering berbeda besar, dan kesulitan penambangan setiap mata uang akan disesuaikan secara teratur.Penurunan harga uang atau peningkatan kesulitan akan menyebabkan penurunan hasil pertambangan per mesin.Apakah dari perspektif aset digital atau uang fiat, produk ini tidak menjamin bahwa pengguna akan dapat membayar kembali.Pengguna harus mempertimbangkan dengan hati-hati toleransi risiko mereka dan investasikan dalam perlombongan aset digital dalam jangkauan kontrol risiko yang diterima.

Platform memelihara hak untuk interpretasi akhir syarat kontrak ini


sự chỉ rõ-cpy
Lợi tức đầu ra
19% ?
[Thu nhập Hiện tại]:" Theo giá tiền tệ hiện tại "nhân với" sản lượng công suất tính toán hiện tại "nhân với" thời gian thuê "bằng" thu nhập ". [Tỷ lệ hoàn vốn đầu ra]:" thu nhập ròng " (Doanh thu giá máy khai thác - tổng chi phí điện = thu nhập ròng), chia cho "chi phí" (chi phí = giá máy khai thác + tổng chi phí điện) = "tỷ lệ hoàn vốn".
- 6371% ?
[Lợi nhuận cao nhất]:" Giá cao nhất từng thấy trên các sàn giao dịch chính thống "nhân với" sản lượng điện toán trong ngày "nhân với" thời gian thuê "bằng" lợi nhuận cao nhất ". [Tỷ lệ hoàn vốn đầu ra] : "Thu nhập ròng" (doanh thu-giá máy khai thác-tổng chi phí điện = thu nhập ròng), chia cho "chi phí" (chi phí = giá máy khai thác + tổng chi phí điện) = "tỷ lệ hoàn vốn".
Chi phí băm
430USD
(0.18USD/ngày)
Chi phí Điện
Bao gồm365số ngày có điện
(0.00 USD/ngày)
Doanh thu hàng ngày ước tính ?
Mỗi phần bằng 5 K, đầu ra hàng ngày là dữ liệu đầu ra công khai trên mỗi T của nhóm khai thác được in theo đơn vị tiền tệ (không tính phí xử lý nhóm khai thác).
0.00185670 ZEC/Phần
(0.22USD/ngày)
Hết hạn
365 ngày
Nhận điểm?
Mua sản phẩm và kiếm điểm. Có các phần thưởng khác nhau khi chi tiêu" 100USD: nhận được 1 điểm "và chi tiêu" 100USD: nhận được 2 điểm ".
0.43Điểm
Phí quản lý ?
Phí quản lý là phí do nền tảng tính phí để bảo trì mỏ, sửa chữa máy khai thác, thay thế các bộ phận của máy khai thác và bảo trì hệ thống làm mát mỏ. Phí quản lý là từ tài sản kỹ thuật số Phí quản lý được trừ vào thu nhập.
0%
Ngày trực tuyến
Hiệu quả ngay lập tức
Bài đánh giá

Đánh giá sản phẩm này

  • Hài lòng
Không nhiều hơn140từ
Gửi
0 % Tỷ lệ hài lòng
khen ngợi
0%
trung bình
0%
phê bình
0%
hide
Mật khẩu quỹ mới
Xác nhận mật khẩu mới
Mã xác minh di động

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。