BTC
$45085.58

-3.77%

BTC
$ 45085.58
giá trị thị trường $ 8,340.59 tỷ
Tăng 24 giờ -3.77%
Sức mạnh tính toán của mạng 154.86 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000579 BTC / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+16.18%
ETH
$1367.19

-7.72%

ETH
$ 1367.19
giá trị thị trường $ 1,556.65 tỷ
Tăng 24 giờ -7.72%
Sức mạnh tính toán của mạng 396.74 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00006172 ETH / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+119.10%
DCR
$133.5107

-1.37%

DCR
$ 133.5107
giá trị thị trường $ 15.86 tỷ
Tăng 24 giờ -1.37%
Sức mạnh tính toán của mạng 413.64 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000567 DCR / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-39.76%
LTC
$161.23

-7.65%

LTC
$ 161.23
giá trị thị trường $ 102.18 tỷ
Tăng 24 giờ -7.65%
Sức mạnh tính toán của mạng 288.28 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00002530 LTC / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-44.96%
BCH
$459.46

-5.80%

BCH
$ 459.46
giá trị thị trường $ 84.81 tỷ
Tăng 24 giờ -5.80%
Sức mạnh tính toán của mạng 1.42 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00061577 BCH / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-82.95%
ZEC
$114.74

-5.55%

ZEC
URL z.cash
$ 114.74
giá trị thị trường $ 10.17 tỷ
Tăng 24 giờ -5.55%
Sức mạnh tính toán của mạng 7.42 GH/s
sản lượng hàng ngày 0.00037134 ZEC / K
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+23.26%
DASH
$199.47

-7.75%

DASH
URL dash.org
$ 199.47
giá trị thị trường $ 19.01 tỷ
Tăng 24 giờ -7.75%
Sức mạnh tính toán của mạng 5.59 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00015732 DASH / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-1.93%
GRD
$0.002484

-7.04%

GRD
URL grd.com
$ 0.002484
giá trị thị trường $ 2.56 tỷ
Tăng 24 giờ -7.04%
Sức mạnh tính toán của mạng 0.54 GH/s
sản lượng hàng ngày 3.50910417 GRD / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-76.52%
FIL
$36.69

+2.40%

FIL
$ 36.69
giá trị thị trường $ 33.70 tỷ
Tăng 24 giờ +2.40%
Sức mạnh tính toán của mạng 2.81 EiB
sản lượng hàng ngày 0.04516755 FIL / TiB
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

0.00%
Hashrate ETH

Hashrate ETH

Loại bămETH
Chi phí ĐiệnBao gồm365số ngày có điện
Doanh thu hàng ngày ước tính
?

10 M/Phần

0.00061720 ETH/Phần
Số tiền
- +
Trên thực tế đã thanh toán
$254.24 $462.25
Chi tiết Sản phẩm

1. Thu nhập khai thác

Doanh thu khai thác tiền ảo có thể được tham khảo từ Pool khai thác ant https://www.antpool.com/support.htm?m=calculator


2. Kết toán doanh thu

Doanh thu ước tính được tính bằng hoạt động thực tế của mạng tiền ảo và sẽ thay đổi chỉ nhằm mục đích tham khảo. Doanh thu hợp đồng thực tế là thu nhập tiền điện từ sau lấy thu nhập khai thác trừ đi phí bảo trì; doanh thu hợp đồng được ghi nhận mỗi phút, hàng ngày lúc 14:00 giờ Bắc Kinh sẽ tiến hành kết toán doanh thu hợp đồng ngày hôm qua, và sẽ được công bố trong ngày (24h).


 3.Kết thúc hợp đồng

Tự động chấm dứt sau khi hết hạn hợp đồng


 4.Cảnh báo

Giá của tiền điện tử thường dao động rất nhiều, và độ khó khi khai thác đối với từng loại tiền sẽ được điều chỉnh thường xuyên. Việc đồng tiền giảm giá hay độ khó gia tăng dẫn tới lợi nhuận thấp hơn trên mỗi hợp đồng khai thác. Cho dù là xét trên góc độ của tiền điện tử hay tiền pháp định thì hợp đồng khai thác này không đảm bảo rằng người dùng có thể thu hồi vốn. Người dùng cần phải đánh giá cẩn thận khả năng chịu rủi ro của mình và đầu tư vào khai thác tiền điện tử trong giới hạn rủi ro chấp nhận được.


Nền tảng này bảo lưu quyền giải thích cuối cùng các điều khoản trong hợp đồng này.


sự chỉ rõ-cpy
Lợi tức đầu ra
23% ?
[Thu nhập Hiện tại]:" Theo giá tiền tệ hiện tại "nhân với" sản lượng công suất tính toán hiện tại "nhân với" thời gian thuê "bằng" thu nhập ". [Tỷ lệ hoàn vốn đầu ra]:" thu nhập ròng " (Doanh thu giá máy khai thác - tổng chi phí điện = thu nhập ròng), chia cho "chi phí" (chi phí = giá máy khai thác + tổng chi phí điện) = "tỷ lệ hoàn vốn".
- 80% ?
[Lợi nhuận cao nhất]:" Giá cao nhất từng thấy trên các sàn giao dịch chính thống "nhân với" sản lượng điện toán trong ngày "nhân với" thời gian thuê "bằng" lợi nhuận cao nhất ". [Tỷ lệ hoàn vốn đầu ra] : "Thu nhập ròng" (doanh thu-giá máy khai thác-tổng chi phí điện = thu nhập ròng), chia cho "chi phí" (chi phí = giá máy khai thác + tổng chi phí điện) = "tỷ lệ hoàn vốn".
Chi phí băm
1650USD
(0.70USD/ngày)
Chi phí Điện
Bao gồm365số ngày có điện
(0.00 USD/ngày)
Doanh thu hàng ngày ước tính ?
Mỗi phần bằng 10 M, đầu ra hàng ngày là dữ liệu đầu ra công khai trên mỗi T của nhóm khai thác được in theo đơn vị tiền tệ (không tính phí xử lý nhóm khai thác).
0.00061720 ETH/Phần
(0.86USD/ngày)
Hết hạn
365 ngày
Nhận điểm?
Mua sản phẩm và kiếm điểm. Có các phần thưởng khác nhau khi chi tiêu" 100USD: nhận được 1 điểm "và chi tiêu" 100USD: nhận được 2 điểm ".
1.65Điểm
Phí quản lý ?
Phí quản lý là phí do nền tảng tính phí để bảo trì mỏ, sửa chữa máy khai thác, thay thế các bộ phận của máy khai thác và bảo trì hệ thống làm mát mỏ. Phí quản lý là từ tài sản kỹ thuật số Phí quản lý được trừ vào thu nhập.
5%
Ngày trực tuyến
Hiệu quả ngay lập tức
Bài đánh giá

Đánh giá sản phẩm này

  • Hài lòng
Không nhiều hơn140từ
Gửi
0 % Tỷ lệ hài lòng
khen ngợi
0%
trung bình
0%
phê bình
0%
hide
Mật khẩu quỹ mới
Xác nhận mật khẩu mới
Mã xác minh di động

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。