• Giới thiệu

1. Thu nhập khai thác

Doanh thu khai thác tiền ảo có thể được tham khảo từ Pool khai thác ant https://www.antpool.com/support.htm?m=calculator


2. Kết toán doanh thu

Doanh thu ước tính được tính bằng hoạt động thực tế của mạng tiền ảo và sẽ thay đổi chỉ nhằm mục đích tham khảo. Doanh thu hợp đồng thực tế là thu nhập tiền điện từ sau lấy thu nhập khai thác trừ đi phí bảo trì; doanh thu hợp đồng được ghi nhận mỗi phút, hàng ngày lúc 14:00 giờ Bắc Kinh sẽ tiến hành kết toán doanh thu hợp đồng ngày hôm qua, và sẽ được công bố trong ngày (24h).


 3.Kết thúc hợp đồng

Tự động chấm dứt sau khi hết hạn hợp đồng


 4.Cảnh báo

Giá của tiền điện tử thường dao động rất nhiều, và độ khó khi khai thác đối với từng loại tiền sẽ được điều chỉnh thường xuyên. Việc đồng tiền giảm giá hay độ khó gia tăng dẫn tới lợi nhuận thấp hơn trên mỗi hợp đồng khai thác. Cho dù là xét trên góc độ của tiền điện tử hay tiền pháp định thì hợp đồng khai thác này không đảm bảo rằng người dùng có thể thu hồi vốn. Người dùng cần phải đánh giá cẩn thận khả năng chịu rủi ro của mình và đầu tư vào khai thác tiền điện tử trong giới hạn rủi ro chấp nhận được.


Nền tảng này bảo lưu quyền giải thích cuối cùng các điều khoản trong hợp đồng này.